fbpx

Ali B. en Marco Borsato kunnen hun carrière ongestoord voortzetten in Suriname

INGEZONDEN- De beerput is vandaag verder open gemaakt. De populaire Nederlandse artiesten Ali B. en Marco Borsato worden door verschillende vrouwen ervan beschuldigd zich ernstig te hebben misdragen.

Er zou volgens hen sprake zijn van machtsmisbruik.

Zo grensoverschrijdend, dat het Openbaar Ministerie heeft besloten om de aangiftes die tegen hen zijn gedaan serieus te onderzoeken en prioriteit te geven.

Hoe dit ook afloopt, er zal een wonder moeten gebeuren indien Ali B. en Marco Borsato hun carrière in Nederland willen voortzetten. Dat lijkt echt niet meer te gaan lukken, hun imago is mogelijk onherstelbaar beschadigd. Einde carrière!

Niet zo snel.

Gelukkig wordt dergelijk vrouwonvriendelijk gedrag in Nederland niet geaccepteerd en zijn er genoeg krachten die fel hiertegen ageren.

Maar hoe anders is dat helaas in Suriname, waar het al decennialang de normaalste zaak van de wereld lijkt te zijn dat vrouwen in zwakke posities ernstig worden misbruikt door machtige mannen.

Dat gebeurt openlijk en in verschillende segmenten. Een ieder die hier woont en volwassen is, weet dat.

Zo lijkt het gedoogd te worden dat jonge Surinaamse vrouwen die graag een goede baan wensen bij de overheid, eerst plezierdiensten moeten leveren aan hoge politici. En indien ze niet meewerken, worden ze tegengewerkt.

BEKIJK OOK  'Luie Surinamers ergeren president Chan Santokhi'

Hetzelfde is van toepassing op het kunnen maken van promotie op een ministerie.

Het is algemeen bekend welke politici in Suriname zich al jarenlang schuldig hebben gemaakt en nog maken aan het het op walgelijke wijze misbruiken van hun machtspositie.

Deze smerige taferelen vinden ook plaats binnen tal van bedrijven.

Het is nog niet bewezen dat Marco en Ali inderdaad schuldig zijn. De rechter zal dat waarschijnlijk moeten bepalen.

Maar indien zij inderdaad dit roofdierengedrag vertonen, kunnen zij zich beter in Suriname komen vestigen en hun carrière hier voortzetten.

Deze suggestie is uiteraard cynisch bedoeld en geeft tegelijk de ernst aan van onze verwerpelijke gedoogcultuur.

Machtsmisbruik is hier namelijk aan de orde van de dag en er zijn veel slachtoffers. Maar geen haan die daarnaar kraait.

Het is te hopen dat ook wij eens wakker worden en gaan inzien dat dergelijk respectloos gedrag jegens vrouwen niet past binnen een beschaafde maatschappij.

R. Pinas

DISCLAIMER: Publicatie van ingezonden stukken houdt niet in dat de redactie het eens is met de inhoud.