Algoe onderstreept belang agrarische sector

De agrarische sector is een sector met veel potentie, het is er één waar vooral jongeren heel wat uit kunnen leren en mee kunnen doen. Door middel van voorlichting aan de gemeenschap, het verzorgen van trainingen en uitvoeren van projecten met de Anton de Kom Universiteit Suriname en de Polytechnic College Suriname probeert het ministerie van Landbouw Veeteelt en Visserij een mindshift teweeg te brengen onder vooral de jongeren.

In Suriname moet er voedsel zekerheid zijn en als er problemen ontstaan dan moet het land zichzelf kunnen voorzien.

De agrarische sector is een duurzame sector. De minister van LVV, Soeresh Algoe ziet graag meer jongeren de productie sector ingaan in plaats van de ambtenarij. Hij opteert de mogelijkheid om een herverdeling te doen van grote lappen grond van de staat. Door hectaren grond te verdelen onder jongeren die in de landbouw willen werken kan er werkgelegenheid worden gecreëerd. De voorwaarde is wel dat alle partijen hun medewerking verlenen, om dit voornemen te doen slagen.

In zijn uiteenzetting over het belang van investeren in eigen potentie haalt de bewindsman het voorbeeld van Brazilië aan. Daar heeft de regering er 37 jaren over gedaan om op agrarisch gebied ontwikkeling te brengen. Door in haar staatsbedrijf één soort gewas te telen en jaren lang kinderziektes weg te werken is de sector ontwikkeld en daarna geprivatiseerd. “Maar zien is geloven en ook de particuliere sector moet investeren”, meent Algoe.(GFC)

Overige berichten