fbpx

Algemene condities COVID-19 kredietfaciliteiten banken

GFC NIEUWS- Als gevolg van de COVID-19-pandemie is de economische bedrijvigheid en de werkgelegenheid onder druk komen te staan.
Tijdens een presentatie op 28 mei is de Surinaamse Bankiersvereniging ingegaan op de condities en voorwaarden van deze kredietfaciliteiten. De presentatie werd gehouden voor de reisbureaus die aangesloten zijn bij de International Air Transportation Association (IATA).
Vele bedrijven, instellingen en kleine zelfstandigen, zijn tijdelijk niet in staat om aan hun terugbetaalverplichting van leningen te voldoen of hebben tijdelijk extra financiële ruimte nodig om deze moeilijke periode te doorkomen.
Aan de Covid-19 getroffenen wordt door de banken aangesloten bij de Surinaamse Bankiersvereniging, in samenwerking met de Centrale Bank van Suriname, de onderstaande kredietfaciliteiten geboden:
1) Uitstel van betaling
2) Covid-19 CBvS Kredietfaciliteit
Alhoewel elke bank vrij is in het verstrekken van deze kredietfaciliteiten, wordt een eenduidige aanpak door het bestuur aanbevolen.
Doelgroep
• Bedrijven (inclusief overheidsbedrijven)
• Instellingen (inclusief overheidsinstellingen)
• Kleine zelfstandigen
Kredietfaciliteiten
1) Uitstel van betaling
• 3 tot 6 maanden uitstel van betaling van lopende kredieten;
• Geen aflossing van de hoofdsom tijdens de grace periode;
• Geen betaling van de rente;
• Kapitaliseren van de rente na uitstel op de hoofdsom;
• Langere looptijd (huidige looptijd + lengte uitstel).
2) Covid-19 CBvS kredietfaciliteit
Kredietfaciliteiten in SRD aan de private sector, tegen een rente van 7.5%. Om deze speciale
leningen te kunnen verstrekken, heeft de CBvS eenmalig en tijdelijk, de SRD-kasreserveverplichting van banken verlaagd met 7.5%, van 35% naar 27.5%.
Kenmerken
Faciliteit: Overbruggingskrediet
Valuta: SRD
Klanten: Bestaande klanten en nieuwe kredietaanvragen
Rente: 7.5% rente per jaar annuïteit
Looptijd: Maximaal 12 maanden
Aflossingsvoorwaarde: Minimale DSCR (Debt Service Capacity Ratio) van 1.15 voor en na afloop van het krediet, met onderbouwing van financiële projecties (uitgangspunt: Covid-19 periode voorbij na 6 maanden)
Condities: Conform de kredietvoorwaarden van de bank
Niet voor herstructurering van bestaande kredieten
Niet voor afstorting van bestaande kredieten
Elke bank behoudt zich het recht voor, om afwijkende/additionele condities te bepalen.

BEKIJK OOK
Stichting Nationaal Monument Kind met Beperking Suriname organiseert teken- en schilderdag