Algemeen minimumloon per 1 juli vastgesteld op SRD 35 per uur

GFC NIEUWSREDACTIE- Het algemeen minimumloon in Suriname is vanaf 1 juli vastgesteld op SRD 35 per uur.

Dit besluit is vastgelegd in een beschikking van het ministerie van Arbeid, Werkgelegenheid & Jeugdzaken van 1 maart 2023, houdende vaststelling van een nieuw algemeen minimumloon (SB 2023 no. 43).

Volgens de beschikking zou het algemeen minimumloon gefaseerd worden uitgevoerd over de periode 01 maart 2023 tot 31 december 2023. Voor de periode van 30 maart tot 30 juni 2023 was het algemeen minimumloon vastgesteld op SRD 30 per uur, terwijl voor de periode 01 juli 2023 tot en met 31 december 2023 het algemeen minimumloon per uur is vastgesteld op SRD 35. Het maandelijkse minimumloon zal afhankelijk zijn van het aantal werkuren op dag-, week- en maandbasis.

OOK INTERESSANT
Huisvrouwen in Suriname vrezen financiële neergang

Het ministerie wenst werkgevers erop te wijzen dat per 1 juli 2023 zij tenminste het algemeen minimumloon van SRD 35 dienen te betalen aan werknemers in de laagste categorie loonschalen.

Bij de uitbetaling van overwerkvergoeding dient tenminste het geldende algemeen minimumloon als uitgangspunt te worden gehanteerd. De werknemer, die constateert dat de werkgever nalaat hem/haar tenminste het algemeen minimumloon te betalen, dient dit onmiddellijk te melden bij de Arbeidsinspectie. Werkgevers die niet ten minste het algemeen minimumloon betalen aan hun werknemer, maken zich schuldig aan een overtreding. De bedoelde ministeriële beschikking over de vaststelling van een nieuw algemeen minimumloon is te vinden op de FB-page en de website van het ministerie van Arbeidm Werkgelegenheid & Jeugdzaken (AWJ).

OOK INTERESSANT
3-jarig meisje overlijdt nadat politieagenten meerdere kogels op haar hoofd afvuren