fbpx

Algemeen minimum uurloon wordt gefaseerd uitgevoerd

GFC NIEUWSREDACTIE- De ministeriële beschikking over de vaststelling van een nieuw algemeen minimumloon in Suriname is uitgebracht en is te vinden op de website van het ministerie van Arbeid Werkgelegenheid & Jeugdzaken (AWJ).

Volgens de beschikking zal het algemeen minimumloon gefaseerd worden uitgevoerd over de periode 1 maart 2023 tot 31 december 2023.

Voor de periode van 30 maart tot 30 juni 2023 is het algemeen minimumloon vastgesteld op SRD 30 per uur, terwijl voor de periode 1 juli 2023 tot 31 december 2023 het algemeen minimumloon per uur is vastgesteld op SRD 35.

Het maandelijkse minimumloon zal afhankelijk zijn van het aantal werkuren op dag-, week- en maandbasis. Iedere werkgever is verplicht om aan zijn werknemer tenminste het algemeen Minimumloon te betalen.

De Nationale Loonraad (NLR) had op 31 januari advies uitgebracht aan de minister van AWJ voor het vaststellen van een nieuw algemeen minimumloon dat moest liggen in de range van SRD 35 en SRD 38,50 per uur.

OOK INTERESSANT
Zorgwekkende behandelkloof van ruim 90% bij depressie en 81% bij problematisch alcohol

Het advies is volgens de wet bindend voor de minister, maar voor het uiteindelijk vaststellen en afkondigen van het nieuw algemeen minimumloon heeft de minister de goedkeuring nodig van de Regeringsraad.

De regering is dus ten alle tijde gerechtigd om een ander minimum uurloon vast te stellen. Dit is eerder gebeurd in 2022 toen geopteerd werd voor een hoger minimum uurloon dan was geadviseerd door de Nationale Loonraad.

Nu de hoogte van het algemeen minimumloon officieel is vastgesteld, wenst het ministerie van AWJ, werkgevers erop te wijzen dat per 1 maart 2023 ze tenminste het algemeen minimumloon dienen te betalen aan hun werknemer.