fbpx

Algehele rehabilitatie ontwateringsstelsel gebied AZP

GFC NIEUWS- Wateroverlast in de omgeving van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo (AZP) behoort straks tot het verleden.

Het ministerie van Openbare Werken, Transport & Communicatie (OWT&C) voert momenteel werkzaamheden uit in het gebied. Deze moeten leiden tot een algehele rehabilitatie van het ontwateringsstelsel.

Ook de ontwateringsfaciliteiten van de nieuwbouw van het AZP vallen binnen dit project dat onderdeel is van het National Infrastructure Program Suriname en uitgevoerd wordt door Kuldipsingh Infra. Werkzaamheden zijn in de periode 18-20 december van start gegaan.

OWT&C-minister Vijay Chotkan, die zich 6 november ter plekke oriënteerde, zegt dat het huidige ontwateringsstelsel is dichtgeklapt en niet meer voldoet.

Het gaat om het hoofdontwateringsstelsel dat voornamelijk de Kernkampweg, de Abraham Samsonweg, de Flustraat en andere wegen in het gebied omvat.

BEKIJK OOK
Arrestanten hebben ook recht op gezonde voeding

Er zullen nieuwe buizen worden aangelegd met een grotere diameter. Het pompgemaal aan de Benjaminstraat zal ook worden gerehabiliteerd.

Minister Chotkan benadrukt dat dit pompgemaal wel functioneert, maar de hoeveelheid hemelwater momenteel niet aankan. De bewindsman wijst erop dat het verzorgingsgebied van dit gemaal veel groter is dat de omgeving van het AZP alleen.

De werkzaamheden houden dan ook in dat de rioleringen van de wegen die op elkaar aansluiten tot aan het pompgemaal zullen worden vernieuwd, zodat het heel stelsel de watercapaciteit aankan.

Naast het ondergrondse gedeelte zullen ook de faciliteiten bovengronds worden vervangen. Zo zullen ook de trottoirkolken worden aangepast om een totaalstelsel te garanderen.

Het rehabilitatieproject is uitgerekend voor een uitvoeringsperiode van 12 maanden.