fbpx

Alcoa Foundation informeert Minister RO over projecten

De Alcoa Foundation levert graag een bijdrage aan gemeenschappen in landen en gebieden waar de Alcoa bedrijfsactiviteiten heeft gehad. Rosa Garcia Pineiro (Alcoa Sustainability vicepresident en president Alcoa Foundation) heeft in verband daarmee een bezoek gebracht aan minister Edgar Dikan van Regionale Ontwikkeling (RO). Ze was in gezelschap van Suralco-directeur Ruben Halfhuid.

Het doel van het bezoek was om het ministerie te informeren over de activiteiten van Alcoa Foundation in Suriname.

De Alcoa Foundation opereert zelfstandig en ondersteunt graag projecten en programma’s die op een duurzame manier de leefomstandigheden van de gemeenschappen verbetert in landen en plaatsen waar Alcoa actief is of is geweest.

De Alcoa Foundation investeert met het oog daarop twee kerngebieden:

1. Bevorderen van de preventie van en veerkracht tegen klimaatverandering door menselijke activiteiten;

2. herstel en behoud van biodiversiteit.Op het ogenblik genieten vier grote projecten in Suriname die ondersteuning vanuit de beschikbare fondsen te weten:
Mobiele bibliotheek (CCS); 2. Onderhoud te Peperpot in Commewijne (gemeenschapsproject);

3. Assistentie op het gebied van duurzame landbouw in samenwerking met de Stichting Centrum voor Landbouwkundig Onderzoek in Suriname (CELOS) in Marowijne;

4. Programma “Teach the Teachers” voor docenten van de Vanguard Community College in Suriname.

BEKIJK OOK
Jongeren maken kennis met rechtssysteem, gevolgen geweldshandelingen en andere vormen van geweld

Er is een bezoek gebracht aan de Inheemse gemeenschap van Alfonsdorp. Het doel daarvan is om ondersteuning te bieden aan een project van drie tot vijf jaren om de economische ontwikkeling ter plaatse te verbeteren. In dat kader zullen er ook trainingen worden verzorgd hoe op duurzame manier gebruik kan worden gemaakt van het land.

De bewindsman heeft de delegatie ingelicht over het beleid van het ministerie in het algemeen en over de specifieke inspanningen om de kwaliteit van het leven van gemeenschappen in het binnenland duurzaam te verbeteren.

Op vragen van Pineiro verstrekte hij informatie over de vorderingen die Suriname maakt in het vinden van een definitieve oplossing voor het grondenrechtenvraagstuk van Inheemsen en tribale volken. Hij bood ook aan om eventueel in zee te gaan met de Stichting Fonds Ontwikkeling Binnenland (SFOB) en de Stichting Nyun Combe die gelijkgerichte doelen hebben, namelijk duurzame ontwikkeling van gemeenschappen in het binnenland.

Minster Dikan liet zich bij de ontmoeting bijstaan door zijn chef d ’bureau, Rildo Aserie, en Monique Pomba, waarnemend hoofd Internationale Betrekkingen.