Alcoa Foundation financiert “Environmental Studies” Vanguard Community College

GFC NIEUWS- Vanguard Community College biedt leerkrachten met een kweekschooldiploma de gelegenheid tot het volgen van de Bachelor of Education, een opleidingsprogramma waarmee zij zich kunnen specialiseren in Speciaal Onderwijs, Schoolmanagement of Early Childhood Education.
Met steun van de Alcoa Foundation is in 2018 de module “Environmental Studies” toegevoegd aan het programma. Deze module omvat een systeem voor duurzaam tuinieren, wat kan worden uitgevoerd op elke Surinaamse school.
Het systeem is ontworpen door Dr. M. Tyree, die gedurende het hele project als milieu-adviseur fungeert.
Tyree is als botanisch professor verbonden aan de Indiana University of Pennsylvania, een Amerikaanse universiteit die nauw betrokken is bij de ontwikkeling van het Vanguard Bachelor of Education programma.
De Alcoa Foundation heeft niet alleen de ontwikkeling van de module Environmental Studies mogelijk gemaakt, maar eveneens de professionele ondersteuning van deskundigen van de Indiana University of Pennsylvania en de aanleg van duurzame schooltuinen op zes Surinaamse scholen, inclusief duurzame tuinbedden, onderhoudsmateriaal en compostvoorzieningen.
Het primaire doel van de module “Environmental Studies” is om een kader te bieden voor de ontwikkeling van duurzaam tuinieren binnen het onderwijs. De nadruk ligt op het verbouwen van groenten voor consumptie of verkoop.
Om de flexibiliteit te vergroten, omvat het systeem individuele tuinbedden die kunnen worden afgestemd op de beschikbare ruimte en het aantal leerlingen dat er gebruik van zal maken.
Vanguard studenten leren tijdens de module het systeem voor duurzaam tuinieren te implementeren, zowel binnen reguliere scholen als binnen scholen voor speciaal onderwijs.
Er zijn lessen ontwikkeld over verschillende onderwerpen, die voor een breed scala aan leeftijdsgroepen en niveaus kunnen worden gebruikt en die de nadruk leggen op het duurzaamheidsaspect van het verbouwen van voedsel.
Een belangrijk aspect binnen dit project is de link tussen het belang van duurzaam tuinieren en de implementatie van de aangeleerde vaardigheden voor zowel jonge kinderen als kinderen met speciale leer- en ontwikkelingsbehoeften.
De samenwerking tussen biologen die ruime ervaring hebben met alle aspecten van het tuinieren; en psychologen die ruime ervaring hebben met de begeleiding van en het onderwijs aan leerlingen met speciale behoeften, maakt de module Environmental Studies uniek en van grote toegevoegde waarde voor elke leerkracht.
In de tweede week van januari is Tyree in Suriname voor het bieden van advies en ondersteuning aan een zestal scholen die met financiële steun van de Alcoa Foundation de gelegenheid kregen het aangeleerde systeem voor duurzaam tuinieren direct te implementeren op hun school.
Tyree zal op 10 januari een training verzorgen aan leerkrachten van deze zes scholen, waarbij hij samen met de leerkrachten praktisch aan de slag gaat door de aangeleerd vaardigheden ten aanzien van planten, composteren en bodemvruchtbaarheid te demonstreren en gezamenlijk te implementeren.

Overige berichten