fbpx
Al 4.6 miljoen barrels olie afgenomen van Venezuela(update)

Suriname heeft in totaal al circa 4.6 miljoen barrels aan olieproducten afgenomen van Venezuela en is voornemens deze afnames voort te zetten.

Na een relatief lange voorbereiding, mede vanwege de bureaucratie in beide landen en het feit dat de documenten aan Venezuela in de Spaanse en Engelse taal aangeboden dienden te worden met de nodige formalisering, hebben Suriname en Venezuela in maart van dit jaar hun eerste compensatie-overeenkomst getekend en gedeeltelijk uitgevoerd voor levering van rijst aan Venezuela.

Het ligt in de bedoeling om meerdere potentiële exportproducten in een dergelijke overeenkomst te betrekken en hiertoe worden thans de nodige voorbereidingen getroffen, laat het ministerie van Buitenlandse Zaken weten.

Eveneens in het kader van de Petrocaribe-overeenkomst, hebben Suriname en Venezuela een joint venture-overeenkomst getekend, waarvan de eerste Algemene Vergadering van Aandeelhouders spoedig zal plaatsvinden. Beide landen zijn ook nog doende een adequaat financieel mechanisme uit te werken voor financiering van een vijftal goedgekeurde projecten via het Petrocaribe Bilateraal Fonds.

Wat houdt de Petrocaribe-overeenkomst in hoofdlijnen in?

Op 29 juni 2005, in Puerto La Cruz, Venezuela, tekenden 14 landen, waaronder Suriname, de Petrocaribe Energy Cooperation Agreement, op basis van welke overeenkomst de lidlanden, volgens een bepaald toegewezen quotum, olieproducten mogen betrekken tegen wereldmarktprijzen, doch tegen gunstige voorwaarden.

De gunstige voorwaarden hebben betrekking op een kredietperiode van 90 dagen en het voldoen van slechts een deel van de olierekening, afhankelijk van de wereldmarktprijs.

Het resterend deel, de zogeheten Lange Termijn Olierekening, mag worden aangewend voor de financiering van projecten die de sociaal-economische ontwikkeling in de lidlanden en/of onderling bevorderen.

De terugbetaling van deze Lange Termijn Olierekening kan in maximaal 25 jaar geschieden tegen een interest van 2% of kan ook worden terugbetaald middels de export van goederen en diensten, het zogeheten Food for Oil principe.

Petrocaribe-initiatief gedachtegoed van wijlen president Hugo Chávez

Het gedachtegoed van het Petrocaribe-initiatief is afkomstig van wijlen president Hugo Rafael Chávez Frías. Met deze samenwerking heeft Chávez beoogd om energiezekerheid, voedselzekerheid en sociaal-economische ontwikkeling in de lidlanden te bevorderen en voorts de onderlinge samenwerking en solidariteit.

Een leidend principe hierbij is dat van Fair Trade, Food for Oil of Commerciële Compensatie, waarbij de ruil van goederen en/of diensten wordt bevorderd en als een alternatieve manier wordt gebruikt om de Lange Termijn Olierekening te voldoen. Op deze wijze hebben lidlanden de mogelijkheid hun productie te verhogen en de export te bevorderen met alle voordelen van dien voor de nationale economie, zoals diversificatie van productie, werkgelegenheid, etc.

Voor wat de energiezekerheid betreft, is in de diverse lidlanden infrastructuur opgezet en wordt het beheer hiervan gevoerd middels een joint venture tussen het betreffend lidland en Venezuela. Thans zijn reeds 15 joint ventures in 12 lidlanden opgericht, recentelijk ook in Suriname.

Suriname en de Petrocaribe-overeenkomst

Suriname behoorde in 2005 ook tot een der landen die de oprichtingsovereenkomst van Petrocaribe mede tekende. Op 6 september 2005, in Jamaica, tekenden Suriname en Venezuela een bilaterale overeenkomst op basis waarvan Suriname tot een maximum van 10.000 barrels olie per dag aan olieproducten mag betrekken.

Olieleveringen aan Suriname vinden sinds januari 2012 plaats, op basis van een olieleveringscontract tussen de Venezolaanse oliemaatschappij Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) en Staatsolie Maatschappij Suriname N.V. In tegenstelling tot de andere lidlanden wikkelt Suriname haar olierekening, na de kredietperiode van 90 dagen, volledig af.

Het gedeelte van de Lange Termijn Olierekening wordt wel in Venezuela aangehouden in het Petrocaribe Bilateraal Fonds Suriname en Venezuela. De middelen in dit Fonds kunnen worden aangewend voor de financiering van projecten, conform de doelstellingen van de Petrocaribe-overeenkomst, en/of worden aangewend voor de betaling van geleverde goederen en diensten aan Venezuela die middels een Compensatie-overeenkomst tot stand zijn gekomen.

Meer nieuws

Prijzen zullen verder omhoog schieten

GFC NIEUWS- De prijzen van goederen en diensten zullen als een speer omhoog schieten nu de Surinaamse dollars officieel in waarde is gehalveerd. Impotent of…

Dambreuk Weg naar Zee

GFC NIEUWS- In het afgelopen weekend is er door een breuk in de waterkerende dam te Brantimakkaweg (Weg naar Zee), zeewater binnengestroomd op de landbouwarealen…

Voedselpakketten verstrekt in Wageningen

GFC NIEUWS- In het weekend zijn er voedselpakketten verstrekt in het ressort Wageningen en het aangrenzende Inheemse dorp Post Utrecht. Impotent of minder potent? Maak…

Anil Dhanai nieuwe marktmeester Centrale Markt

GFC NIEUWS- De districtscommissaris van Paramaribo-Noordoost, Ricardo Bhola, heeft maandag Anil Dhanai in de functie van wnd. marktmeester aangesteld bij de Centrale Markt in Paramaribo….

Leo Brunswijk belooft transparantie RvC EBS

GFC NIEUWS- De nieuwe president-commissaris van de Raad van Commissarissen (RvC) bij de Energie Bedrijven Suriname (EBS), Leo Brunswijk, belooft een transparant beleid. Impotent of…

Nu 118 Covid-19-gevallen in Suriname

GFC NIEUWS- Het aantal actieve Covid-19-gevallen is verder gedaald naar 118. Impotent of minder potent? Maak online gebruik van professionele adviezen van internationale topexperts. Klik…

KPS traint ‘jonge’ Jeugdrechercheurs

GFC NIEUWS- De afdeling Jeugdzaken van het Korps Politie Suriname is op 24 augustus gestart met het trainen van ‘nieuwe’ jeugdrechercheurs. Impotent of minder potent?…

Reparatie oude pompen Wageningen gestart

GFC NIEUWS- Padieverbouwers van Wageningen en de middenstandspolder moeten per 15 oktober de beschikking hebben over voldoende irrigatiewater om hun arealen klaar te kunnen maken…

Stichting Sari voert sociale projecten uit

GFC NIEUWS- Stichting Sari heeft de afgelopen week een tweetal sociale projecten uitgevoerd. Impotent of minder potent? Maak online gebruik van professionele adviezen van internationale…

15-jarige tiener verdronken

GFC NIEUWS- Een 15-jarige tiener is in het weekend bij Blanche Marievallen in de diepte verdwenen. Impotent of minder potent? Maak online gebruik van professionele…

Aanmaak E-ID in Coronie weer mogelijk

GFC NIEUWS- De herstart van de aanmaak van de elektronische identiteitskaart(E-ID) is afgelopen week begonnen bij het Bureau voor Burgerzaken Coronie. Impotent of minder potent?…

Spoedmeeting Waterschappen Nickerie

GFC NIEUWS- De verschillende waterschappen van Nickerie kwamen afgelopen week samen met de districtscommissaris en de Commissie Waterschappen in spoedvergadering bijeen. Impotent of minder potent?…

Covid-pakketten gearriveerd in Marowijne

GFC NIEUWS- De Covid-19-ondersteuningspakketten, die bestemd zijn voor de gemeenschap van Marowijne, zijn de afgelopen week vervoerd naar het gebied. Impotent of minder potent? Maak…

138 actieve Covid-gevallen

GFC NIEUWS- Het aantal actieve Covid-19-gevallen blijft dalen. De teller staat nu op 138. Impotent of minder potent? Maak online gebruik van professionele adviezen van…

Iran straft vier dieven met vingeramputatie

GFC NIEUWS- Vier vingers van vier veroordeelde dieven in Iran zullen binnenkort worden afgezaagd. Impotent of minder potent? Maak online gebruik van professionele adviezen van…

22 crècheleidsters SBEC ontvangen diploma

GFC NIEUWS- De Stichting Beheer en Exploitatie Crèches (SBEC) heeft 22 studenten klaargestoomd tot volwaardige crècheleidsters. Impotent of minder potent? Maak online gebruik van professionele…

350 laaggeprijsde overheidswoningen in gevaar

GFC NIEUWS- Een woningbouwproject met als doel het opzetten van 350 laaggeprijsde huizen, verkeert in gevaar. Impotent of minder potent? Maak online gebruik van professionele…

Crimineel duo aangehouden en opgesloten

GFC NIEUWS- Leden van Recherche Regio Paramaribo hebben in samenwerking met het Regio Bijstand Team Paramaribo (RBTP) de voortvluchtige verdachte Anan M. opgespoord en aangehouden….

Geen Covid-19-persconferentie deze week

GFC NIEUWS- Het ministerie van Volksgezondheid heeft deze week geen Covid-19-persconferentie gehouden. Impotent of minder potent? Maak online gebruik van professionele adviezen van internationale topexperts….