fbpx

Akkoord Maritieme Afbakening Suriname en Frankrijk goedgekeurd

De Nationale Assemblée (DNA) heeft vrijdag het akkoord inzake Maritieme Afbakening tussen de regering van de Republiek Suriname en de regering van de Franse Republiek met de verklaring tussen Suriname en Frankrijk inzake de samenwerking op maritiem gebied, goedgekeurd.

Het akkoord is goedgekeurd met algemene 31 stemmen. In dit akkoord gaat het om het definitief vaststellen van de zijwaartse maritieme oostgrens met Frankrijk. Met de goedkeuring van deze wet kan Suriname nu stellen dat het land een vaste grens in zee heeft met Frankrijk.

OOK INTERESSANT
Postverzender aangehouden door Narcotica Brigade

Het doel van de ontwerpwet is het op 8 november 2017 te Parijs ondertekend “Akkoord inzake Maritieme Afbakening tussen de Regering van de Republiek Suriname en de Regering van de Franse Republiek “met de Verklaring tussen Suriname en Frankrijk inzake de samenwerking op maritiem gebied” aan de goedkeuring van De Nationale Assemblee te onderwerpen, welke goedkeuring ingevolge artikel 104 lid 1 van de Grondwet van de Republiek Suriname bij wet moet worden verleend.