fbpx

Akiemboto roept op tot grotere collectieve ambities beperking uitstoot geïndustrialiseerde landen

GFC NIEUWS- Minister Sergio Akiemboto van Natuurlijke Hulpbronnen (NH) verwijst naar de onmacht van de geïndustrialiseerde landen om hun uitstoot te beperken en roept op tot grotere collectieve ambities om het gestelde doel van het Parijs Akkoord te halen.

Akiemboto sprak tijdens de 25ste Vergadering van de Partijen bij de United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) toegesproken.

Deze CoP 25 heeft tot doel de landen die partij zijn bij de UNFCCC, aan te sporen een grotere bijdrage te leveren aan het beperken van de uitstoot van broeikasgassen, teneinde verdere opwarming van de aarde tegen te gaan. De bewindsman sprak de UNFCCC toe op woensdag 11 december 2019.

Conform het in 2015 goedgekeurde Parijs Akkoord hebben de aangesloten landen, waaronder Suriname, zich gecommitteerd om stappen te ondernemen om de opwarming van de aarde te beperken tot 1,5°C boven het pre-industriële tijdperk. Hiertoe moeten zij hun nationaal vastgestelde bijdrage (Nationally Determined Contributions – NDCs) opstellen.

De minister kondigde aan dat Suriname recentelijk haar NDCs heeft ingediend. Ook wees de minister op het belang van de bossen en dat Suriname vanwege haar bosbedekking van 93%, behoort tot een kleine groep van landen die een negatieve uitstoot hebben.

BEKIJK OOK
Politie stuit op meer dan 40 kg cocaïne in woning vermoorde man

Echter blijft het in Suriname’s belang om bij te dragen aan het mitigeren van de effecten van klimaatverandering, vanwege de negatieve effecten van zeespiegelstijging op onze laaggelegen kuststrook.

Ook verwees hij naar de HFLD-conferentie van februari jongstleden in Paramaribo en riep de internationale gemeenschap op deze landen met een hoge bosbedekking en lage ontbossing, meer financiële en technische hulp te geven voor de ecologische diensten die deze landen leveren aan de wereld.

Minister Akiemboto staat aan het hoofd van een delegatie, die verder bestaat uit functionarissen van Coördinatie Milieu bij het Kabinet van de President, NIMOS, Buitenlandse Zaken en ADEK.

Met de indiening van onze NDCs op maandag 9 december is Suriname het tweede land na de Marshall Islands dat zich aan de verplichting heeft gehouden.