fbpx

“Geen heronderhandeling Brokopondo overeenkomst, wel wijzigingen in transactieprotocol

GFC NIEUWS- We gaan niet heronderhandelen, het is niet mogelijk om opnieuw deze onderhandelingen te starten, zoals geopperd is door leden uit het college”, zei minister Sergio Akiemboto van Natuurlijke Hulpbronnen (NH), de afgelopen week bij de start van de behandeling van de Brokopondo overeenkomst.

Gisteren, maandagavond laat, is afgesproken dat hoewel er niet opnieuw onderhandeld wordt, de regering enkele belangrijke wijzigingen zal doorvoeren die vervat zullen worden in een transactieprotocol.

De wijzigingen worden vandaag voorgelegd aan DNA.

“Als minister van Natuurlijke Hulpbronnen valt deze kwestie helemaal onder mijn verantwoordelijkheid, maar meer nog de verdediging en afhandeling daarvan. Gekozen is voor de weg van dialoog,” zei Akiemboto afgelopen week.

“Als regering is het traject ingezet om de controverse die is ontstaan over dit onderwerp te ontzenuwen.”

“Het voorstel is gedaan om deze misvattingen te vervatten in een transactieprotocol, welke zal verduidelijken waar er breekpunten zijn, gaf de bewindsman in hoofdlijnen aan.”

Met het parlement wil de minister daarom praten over waar we nu staan en hoe we verder gaan, omdat er een paar feiten zijn die niet meer zijn te beïnvloeden.

Feiten die hij opsomde uit de overeenkomst die is bereikt en gesloten voor Suriname, tussen Suriname, Alcoa en Suralco, in 1958.

Achteraf blijkt dat er daarin bepalingen/afspraken ontbreken welke we vandaag nodig zouden hebben om deze deal te beëindigen. Zo ook met de energie deal die Suriname halverwege 1999 is aangegaan.

BEKIJK OOK
Zevende-dags Adventisten vieren 70-jarig jubileum

Suralco als partner van Suriname vond het op een gegeven moment niet meer gunstig om door te gaan met activiteiten in Suriname, vanwege: de prijs op de wereldmarkt, productiekosten en het voorraad bauxiet om de plan draaiende te houden. Het logische gevolg was dat Suralco dit doorgaf aan haar partner Suriname.

Deskundigen hebben toen onderzoek verricht om na te gaan als Suriname in staat zou zijn de operatie zelf te draaien. Gebleken is dat het niet rendabel was om de zaak over te nemen.

Het zou daarom zeer onverstandig zijn van ons, wanneer we ondanks deze feiten door zouden willen gaan onder dezelfde condities, om de operatie voort te zetten.

Men heeft toen wijselijk aangegeven mee te gaan met beëindigen van deze deal. Het is dan aan ons gelegen om te kijken onder welke conditie deze afspraken gaan beëindigen. Dat is dus gebeurt en het resultaat is gestuurd naar het parlement.

De NH-minister vindt het jammer dat deze discussie, welke nodig was om breekpunten te bespreken zolang op zich heeft laten wachten. Omdat het de enige manier is om te komen tot een vergelijk.

De minister gaf de garantie bij het vervolg van deze debatten inhoudelijk in te zullen gaan op de vragen die zijn gesteld.