fbpx

Akiemboto beantwoordt puntsgewijs brandende vraagstukken BO in DNA

GFC NIEUWS- Minister Sergio Akiemboto van Natuurlijke Hulpbronnen (NH) ging tijdens de voortzetting van de 2e ronde van de Assembleevergadering donderdag in op gestelde vragen c.q. op en aanmerkingen uit het college, inzake de machtigingswet, de wijziging en beëindiging Brokopondo Overeenkomst en schadeloosstelling Bauxietmaatschappijen.

Enkele van deze besproken punten zijn:

De MoU – de MoU was meer bedoeld als informatiedocument om het college te informeren over de punten waarover onderhandeld zal worden met Suralco.

Het milieu over de periode van 60 en 90 dagen – Vanuit het ministerie van NH zullen er dusdanige organisaties moeten worden opgezet, om de verschillende monitorings- en controlewerkzaamheden adequaat uit te voeren.

BEKIJK OOK
DNA-leden VHP willen openbaarmaking PSC's Staatsolie

Het is zeker van belang dat de terugkoppeling op tijd wordt gedaan naar de muliti national toe.

Het transactieprotocol – er is een nota van wijziging van het conceptdocument, voor wat betreft de taalfouten, zinsconstructies. De punten die zijn bediscussieerd zullen worden vastgelegd om uiteindelijk daarover een overeenstemming te bereiken.

Arbitrage – ten aanzien van de arbitrage is zoals eerder aangegeven door de regering bepaald te gaan naar de national chamber of commerce, gevestigd in Parijs.

Het opzetten van een fonds – het is helaas nog niet gelukt dit vraagstuk voor te leggen aan de maatschappij.