fbpx

“Agrarische sector ruggengraat van de economie”

GFC NIEUWS- “De agrarische sector is de basis van de economie, de ruggengraat, daar het moet voldoen aan de voedselbehoefte, maar het zorgt ook voor enorme arbeidsgelegenheid en de export levert inkomsten op,” zegt minister Rabin Parmessar.

De minister spark op een door de Faculteit der Technologische Wetenschappen richting Agrarische Produktie georganiseerd seminar met als titel, “De rol van de studierichting Agrarische Productie in duurzame landbouw in Suriname”.

Parmessar sprak de hoop uit dat de actoren in deze branche nog meer met elkaar gaat samenwerken. Er moet volgens de bewindsman meer aan onderzoek gedaan worden om zo grotere hoogten te bereiken. De aanwezigen riep hij op de weg van duurzame landbouw te bewandelen.

“In 1688 telde Suriname 500 plantages, daarna is het aantal toegenomen, op gegeven moment was de directeur van suikeronderneming Marienburg zelfs machtiger dan de gouverneur van Suriname. Vanaf toen speelt landbouw een voorname rol in ons land. Wij hebben genoeg gezonde grond wij moeten op onderzoek uit en samenwerken in de publieke en private sector om de landbouw op duurzame wijze verder te ontwikkelen” zei LVV Minister Rabin Parmessar.

Het ministerie van LVV is reeds gestart met het doorvoeren van enkele hervormingen, het moderniseren van de landbouw om zo de processen efficiënter en effectiever te laten verlopen.

BEKIJK OOK
OM zet werk onverschrokken voort

Afgestudeerden van de agrarische richtingen worden in dienst genomen bij het ministerie, om zodoende door middel van onderzoek landbouw op een hoger niveau te brengen.

Het ondernemerschap op landbouwgebied wordt ook door het ministerie van LVV gestimuleerd.

10 afgestudeerden van het PTC kunnen door een gedegen plan hun onderneming opzetten op een stuk terrein te Alliance.

Verder kan een lening worden verkregen die is bewerkstelligd door het ministerie van LVV bij de SPBS.

Als voorbeeld werd door de bewindsman het SAMAP-project als stimulans voor de sector aangesteld, alsook het feit dat de CAHFSA, Caribbean Agriculture Health and Food Safety Agency in Suriname gevestigd is en namens het heel Caraïbisch gebied mag optreden.

De bewindsman roept hierbij alle actoren in de sector op, met name de wetenschappers, actiever te worden binnen de sector, meer onderzoek te plegen en de studenten voor te bereiden op de praktijk.

Vergrijzing van de sector moet worden tegengegaan door te zorgen voor een duurzame sector en voor continuïteit. “We moeten de sector weer aantrekkelijk maken voor jongeren,” aldus de minister.