fbpx

Agrarische projecten moeten nationale economie een boost geven

Binnenkort worden een aantal agrarische projecten uitgevoerd die een bijdrage zullen leveren aan de verdiencapaciteit van ons land. President Desiré Bouterse kondigde in De Nationale Assemblee een aantal projecten aan dat de ontwikkeling van het land ten goede zal komen.

Het staatshoofd noemde het Palmolieproject te Patamacca dat nu in een fase zit waarbij het plantmateriaal in het open veld wordt geplaatst. Ter verhoging van de padieproductie zal het pompgemaal te Wageningen in gebruik worden genomen waardoor de plaatselijke producenten gegarandeerd zullen zijn voldoende irrigatiewater.

Voor de arealen aan de rechteroever van de Nickerierivier zal er voldoende water beschikbaar zijn, zei de president. Er zijn verder aromatische rijstvariëteiten getest en uit de bevindingen is gebleken dat ze goed gedijen.

In het komende seizoen zal er een farmersfield school worden opgezet om de resultaten van deze testen met de rijstproducenten te delen. De landbouwbedrijven te Phedra en Victoria zullen spoedig verzelfstandigd worden en participeren in een nog op te richten joint venture company.

OOK INTERESSANT
Alakondre Puwema Neti voor uitbanning rassendiscriminatie

Naast de agrarische sector is de regering bezig de lokale kipkwekers de nodige ondersteuning te geven. Dit gebeurt onder meer door middel van de verhoging van het tarief op geïmporteerde kip en kipdelen.

Met de actoren in deze sector is de regering continu bezig na te gaan hoe de branche efficiënt gemaakt kan worden en hoe de prijzen van kip betaalbaar blijft voor de consument. Het beleid van de regering ten aanzien van Landbouw, Veeteelt en Visserij is erop gericht de sector zodanig te ontwikkelen, dat ze een gerichte bijdrage levert aan de nationale economie.

De duurzame ontwikkeling zal ertoe leiden dat de capaciteit van zowel de publieke als de private sector ter waarborging van voedselveiligheid en voedselzekerheid versterkt wordt, aldus president Bouterse tijdens de Algemene Politieke Beschouwing in het parlement.(GFC)