fbpx

Agrarische organisaties bundelen zich

Op maandag 30 mei 2016 vindt de oprichting plaats van de Agrarische Federatie Suriname (AFS). De AFS is van mening dat alleen met een drastische verhoging van de productie en export ons land duurzaam uit de crisis zal komen.

Aangezien de agrarische sector daarbinnen een centrale rol speelt, en ook op korte termijn al enige verbetering kan realiseren, is bundeling van krachten van belang.

De AFS is een a-politieke organisatie en heeft tot doel de belangen van de verschillende agrarische (sub)sectoren te verwoorden, te behartigen en een schakel te zijn tussen deze (sub)sectoren en de beleidsmakers.

De huidige regering heeft de agrarische sector aangemerkt als een topsector en op diverse momenten ook aangegeven dat Suriname de voedselschuur van het Caraibisch gebied moet worden. De AFS heeft de overtuiging dat er slechts sprake kan zijn van een topsector wanneer een drastische verandering op alle fronten in het agrarisch beleid plaatsvindt.

Heden ten dage vertonen haast alle sub sectoren binnen de totale productiekolom een voortdurende vermindering van de omvang en de kwaliteit van de productie en continue stijging van de productiekosten. Om hierin radicaal verandering te brengen is bundeling van kennis en krachten in de Agrarische Federatie Suriname onvermijdelijk.

De inspanningen van de Federatie zullen o.a. gericht zijn om de sub sectoren beter te organiseren, beter te scholen, elkaar te assisteren, te stimuleren en de beschikbare informatie met betrekking tot de duurzame ontwikkeling van de sector met elkaar te delen. Er zal gewerkt worden aan de algemene bewustwording over de business mogelijkheden in de sector opdat jongeren steeds meer geïnteresseerd raken om er in te investeren of emplooi te vinden.(GFC)

Naar meer berichten...