Agrarische Adviesraad Saramacca geïnstalleerd

GFC NIEUWSREDACTIE- Districtscommissaris van Saramacca Sherin Bansi – Durga heeft vorige week een 17 leden tellende Agrarische Adviesraad met als adviseur, de agronoom R. Debie, geproclameerd en geïnstalleerd.

Deze Adviesraad zal als klankbord dienen voor de districtscommissaris en de minister van Landbouw Veeteelt en Visserij.

De wet Regionale Organen bepaalt dat de districtscommissaris de nodige maatregelen zal nemen en door het doen van voorstellen daartoe, de economische ontwikkeling, welvaart en welzijn van zijn district, zoveel als in zijn vermogen ligt, zal bevorderen.

Lid. 2; Hij/Zij zal de nodige aanmoediging geven bij de ontwikkeling van agrarische en industriële bedrijvigheid in het district.

BEKIJK OOK MEER GFC NIEUWS: Man in Paramaribo die ernstig wordt bedreigd door ex- vriend nieuwe vriendin kiest het ‘hazenpad’

In de Adviesraad hebben zitting de agrariërs van alle zes ressorten van het district Saramacca en stelt zich ten doel de districtscommissaris en de minister van LVV te adviseren over de agrarische ontwikkeling in het district in de sectoren groenten en fruit, rijst, veeteelt, pluimvee en visserij.

De adviesraad zal in het overleg met de dc en de minister van LVV vooral advies uitbrengen en voorstellen doen over de volgende onderwerpen: landbouwonderzoek, landbouwvoorlichting, veeteelt ntwikkeling en voorlichting, inputvoorziening, natte en droge infrastructuur, grondenproblematiek en afzet/export.

Hiermee is er een platform gecreëerd voor de agrariërs in het district om maandelijks de knelpunten te bespreken en ook oplossingen aan te dragen.

Deze werkwijze moet erin resulteren om jongeren te interesseren om de landbouw weer als beroep te kiezen.

BEKIJK OOK MEER GFC NIEUWS: Vrouw bevalt in haar slaap van kerngezonde baby

De districtscommissaris gaf tijdens de installatie van de adviesraad aan dat wij de crisis in het land alleen kunnen oplossen door totale mobilisatie en participatie van het volk.

Bevolkingsparticipatie betekent voor het bestuur dat deze zich open moet stellen voor participatie van de burgers: een luisterende, toegankelijke en ontvankelijke overheid die reageert en in beweging komt.

De burgers moeten op hun beurt in staat zijn om de verschillende verlangens en belangen duidelijk kenbaar te maken waarbij in deze de Agrarische Adviesraad een belangrijke instrument zal zijn.

Het bevorderen van welvaart en welzijn vraagt om mobilisatie van het eigene, d.w.z. van alle beschikbare hulpbronnen, natuurlijke, maar vooral MENSELIJKE, waarover Suriname beschikt.

Met mobilisatie en participatie beogen wij de bevolking van Saramacca op doelmatige wijze te betrekken in de opbouw van Suriname.

Overige berichten