fbpx

Agrarisch Krediet Fonds wordt weer opgezet

GFC NIEUWS- Het Agrarisch Krediet Fonds (AKF) zal weer worden opgezet en voorzien van middelen.
Dit in verband met stimuleringsmaatregelen die de regering zal treffen om de productie te faciliteren en importcomponenten lokaal te produceren. President Chandrikapersad Santokhi zei in zijn Jaarrede dat daadwerkelijke economische stabiliteit alleen gerealiseerd kan worden, door de productiviteit en de verdiencapaciteit van onze economie te verruimen en te versterken. Volgens hem kan de crisis onder controle gekregen worden door gerichte maatregelen te treffen.
Het staatshoofd geeft aan dat de productie in de agrarische sector in 2021 wordt verhoogd. Dit zal leiden tot meer werkgelegenheid en export. Er zal op niet al te lange termijn, een besluit genomen worden over de toekomst van het bacovenbedrijf FAI. Er wordt gewerkt aan plannen voor product diversificatie en participatie van nationale en internationale investeerders.
In de rijstsector zullen de pompen te Wakay en Wageningen worden hersteld, om te zorgen voor voldoende irrigatiewater voor de rijstteelt. Het areaal Prins Bernhardpolder zal weer worden ingezet voor de productie van goed zaaizaad, in samenwerking met het Anne van Dijk Rijstonderzoekscentrum, ADRON.
Er komt een Productschap Rijst, en er wordt gestart met een laboratorium voor bodemonderzoek. Dit project zal worden gefinancierd uit de restmiddelen van het door de Islamic Development Bank (IsDB) gefinancierde Reverse Linkage-project met Maleisië.
In 2021 wordt ook concreet gestart met groente-export vanuit Nickerie naar Barbados, wat tot meer export moet leiden naar Caricom-landen. De visserijsector wordt verder geordend en het verwerken van visafval tot grondstof voor veevoer wordt bevorderd.
In de houtsector zullen stappen gezet worden voor een duurzame houtexploitatie, waaronder het opzetten van oogst- en controlemechanismen en herbeplantingstechnieken. Scherpe controle op houtwinning, registratie en de afdracht van belastingen zullen nog dit jaar worden opgepakt.
Ook in deze sector zal begonnen worden met het stimuleren van lokale verwerking om de export van rondhout geleidelijk aan te verminderen.

BEKIJK OOK
Nederland stelt 200.000 euro beschikbaar aan Suriname voor aanpak wateroverlast