Agrariërs Calcutta bundelen zich in coöperatie

GFC NIEUWSREDACTIE- Diverse agrariërs in Saramacca hebben zich gebundeld in de “Agrarische Coöperatie Calcutta en Omstreken G.A. (ACCO)
“Met de proclamatie van onze Coöperatie willen wij als kenbaar maken waar wij voor staan en waar wij mee bezig zijn. Tevens is dit een oproep aan elke agrariër om zich aan te sluiten, omdat wij samen sterker staan,” wordt aangevoerd.
De coöperatie die wordt geleid door W. Gopal, die zelf agrariër is, is intussen ontvangen door de minister van Landbouw Veeteelt en Visserij (LVV), Parmanand Sewdien. De minister heeft alle medewerking toegezegd aan de coöperatie en om de agrarische sector in het district Saramacca tot grotere hoogten te brengen, is afgesproken om gezamenlijk optrekken.
De nieuwe coöperatie juicht toe hoe het ministerie van LVV de problemen oppakt in het district en geeft de volledige ondersteuning aan de minister.
“De noodzaak om te veranderen, om tot een andere manier van landbouw te komen, hangt al een tijdje in de lucht. Steeds vaker wordt er gepraat over verduurzaming van de agrarische sector, het verantwoord gebruik van pesticiden.
Wij van de coöperatie zijn ervan bewust dat om de huidige problemen in de agrarische sector het hoofd te kunnen bieden, bundeling nodig is. Immers dit is het eeuwen oude recept.”
“Onze president zegt steeds, alleen sterk, samen sterker. Voor de bundeling zijn onderlinge vertrouwen en betrouwbaarheid de voorwaarden om uiteindelijk succesvol te zijn. Door het streven naar het algemeen belang kunnen individuele agrariërs duurzame vooruitgang boeken,” wordt verder aangehaald.
“Landbouwcoöperaties zijn niet iets nieuws in de wereld en behoeven geen uitleg over de voordelen die ze bieden. Daarentegen zijn er ook heel veel voorbeelden van coöperaties die zijn opgericht in Suriname en niet lang hebben volgehouden. Ons voordeel is dat wij hebben mogen leren uit de fouten die voorheen zijn gemaakt en dat wij, zoals eerder een algemeen belang nastreven en dat zijn de belangen van de agrariërs.”
De bestuursleden zeggen ook hun dank aan het DNA-lid Radjendre Debie dat zijn volledige ondersteuning heeft gegeven.