Afwateringsproblemen Paramaribo Noord worden in kaart gebracht

Een inspectieteam bestaande uit medewerkers van de afdelingen Bouw – en Woningtoezicht, ontwatering, verkeer, de milieupolitie en het directoraat Openbaar Groen is onlangs in opdracht van het ministerie van OWT&C gestart met het identificeren van diverse problemen in Paramaribo Noord. Het team wordt bij de inspecties bijgestaan door bestuursambtenaren.

De meest voorkomende problemen die tot nu toe zijn geconstateerd, hebben te maken met de afwatering. De meeste kolken en inspectieputten staan open en zijn verstopt met allerlei afval. Er is zelfs een computer gehaald uit een van de inspectieputten.

De deksels van de putten zijn vermoedelijk door junkies weggenomen. Het ministerie doet een beroep op personen en schroothandelaren om geen roosters op te kopen. Om dit probleem ( open kolken en inspectieputten) tot het verleden te laten behoren, zal het ministerie volgens een medewerker met nagelvaste putdeksels komen.

Bij inspectie is ook gebleken dat onderhoud van v-goten te wensen overlaat. De v-goten zitten vol zand. Het ministerie doet een beroep op bewoners om zoals de wet dat voorschrijft mee te werken aan het onderhoud. Met het optijd opschonen van de v-goten zal zeker 20 tot 30 procent van het probleem van wateroverlast opgelost zijn.

De afdeling Bouw – en Woningtoezicht heeft al enkele aanmaningen verstrekt aan personen die zich niet aan de regels houden. De verschillende problemen van wateroverlast tot verkeertechnische problemen worden in kaart gebracht en verwerkt in het plan van aanpak. De inspecties zullen in geheel Paramaribo plaatsvinden.(GFC)

Overige berichten