fbpx

Afstappen van cultuur van handen houden boven het hoofd van foute leidinggevenden

INGEZONDENDISCLAIMER: Publicatie van ingezonden stukken houdt niet in dat de redactie het eens is met de inhoud

Wat een smerig gemeentebestuur. Dat is het eerste wat in mij opkwam bij het lezen van een artikel over de aangifte die is gedaan door een leerkracht van een Sanathan Darm school tegen haar directeur vanwege seksueel molest en rancune.

Het is zeer beschamend, teleurstellend en denigrerend naar vrouwen toe dat een heel gemeentebestuur de directeur beschermt, ondanks hij al 4 keer in opspraak raakte.

Dat een gemeentebestuur die nota bene normen en waarden en ook nog de religie hoog zou moeten houden, verwacht je niet dat het smerige daden van personen nota bene een leidinggevende beschermt.

Het is het zoveelste geval binnen korte tijd in het land dat zorgt voor enorme verontwaardiging.

Mannen die niet beseffen dat seksueel molest en intimidatie niets anders is dan mensenrechtenschendingen. Dat deze personen nog door belangrijke instanties in bescherming worden genomen breekt mij de klomp.

Hierdoor voelen leidinggevenden zich onaantastbaar. Zij worden gezien als iconen en het slachtoffer is de duivel!

Dagelijks raken werknemers geconfronteerd met ongewenste omgangsvormen en kunnen zij hun recht niet halen; onder andere vanwege gebrek aan een klachtenprocedure.

Dit is een kwalijke zaak, temeer omdat wij een groot deel van ons leven doorbrengen op de werkvloer; bij de overheid, in bedrijven en in de dienstensector.

BEKIJK OOK
VSB voorstaander goed functionerend Center of Innovation and Productivity

Velen van ons werken al vanaf ons achttiende jaar en met het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd hebben wij al gauw veertig jaar op de werkvloer doorgebracht.

Wij zijn iedere werkdag voor een derde deel van de dag op de werkvloer verbonden met collega’s en leidinggevenden. We maken er vrienden, vieren samen onze verjaardagen, de geboorte van onze kinderen en rouwen om het verlies van een geliefde.

Echter, samenwerken, carrière maken, verschillende opvattingen erop nahouden, ongelijke en ongelijkwaardige posities kunnen ook zorgen voor conflicten en agressie op de werkvloer.

Het klimaat moet er dus één zijn waarin alle werknemers en werkgevers, geen uitgezonderd, zich veilig voelen.

Een klimaat waarin eenieder gerespecteerd en beschermd wordt en niet blootgesteld aan ongewenste omgangsvormen, zoals pesten, (seksuele) intimidatie en lichamelijk geweld.

Een klimaat waarin sancties worden getroffen tegen plegers en werkgevers en in samenwerking met de vakbeweging verantwoordelijkheid wordt gedragen voor de veiligheid en bescherming van iedereen op de werkvloer.

De foute cultuur van handen houden boven het hoofd van verantwoordelijke hooggeplaatste daders moeten wij echt doorbreken in dit land.

Als volk moeten wij radicaal kappen met het goedpraten van wat onacceptabel is, vanuit machtsongelijkheid tussen chef en gewone werknemer!

J. Boendhie

DISCLAIMER: Publicatie van ingezonden stukken houdt niet in dat de redactie het eens is met de inhoud