fbpx

Afscheidsavond OHM voor SVCC-directeur Sharad Kumar en muziekguru Asif Ali Khan

GFC NIEUWS- De vorige week heeft stichting OHM een afscheidsavond georganiseerd voor de vertrekkende directeur Sharad Kumar en muziekguru Asif Ali Khan.
Diverse culturele actoren waren aanwezig en werden naast cadeautjes en een certificaat van dank het rapport aangeboden van de gehouden discussieochtend met als thema is “De Suriname Cultural Roadmap 2021-2031”.
Tijdens de avond hebben actoren uit de Hindustáni Cultuursector in het Swámi Vivekánanda Cultural Centre (SVCC) de hoofden bij elkaar gestoken om te brainstormen over de kansen en bedreigingen van de specifieke werkgebieden waaronder het Hindi- onderwijs, Yogascholen, Indiase Klassieke dansscholen en Hindustáni muziekscholen.
Ook de plannen die men voor de toekomst gereed had en de krachten in huis om deze plannen zelf te verwezenlijken alsook specifieke hulpaanvragen om die bij de Indiase ambassade en het ICCR in Delhi aan te bieden. Verder werd de historische en toekomstige gewenste rol van het SVCC diepgaand besproken.
Het is bekend dat de activiteiten van het SVCC zijn teruggevallen naar een beperkt niveau, de samenwerking met het directoraat cultuur komt alsmaar niet op gang en het Cultural Exchange Programma tussen Buza en India wordt al langer dan een jaar niet getekend.
Scheidende SVCC-directeur Kumar gaf de verschillende trajecten weer van ondersteuning aan de cultuurgroepen in Suriname. Hij erkende evenwel dat de SVCC nog veel meer moet gaan doen om haar aanwezigheid in Suriname te rechtvaardigen.
Er zijn curricula en standaard syllabi ontwikkeld voor Hindi, Yoga, Dans, Zang en Tabla. De bedoeling is dat bij wisseling van de wacht bij het SVCC, de leraren uniforme curricula zullen hanteren, zodat de studenten ook elders aansluiting kunnen vinden, ook in India.
Hij stipte verder aan dat er meer gebruik moet worden gemaakt van de beurzen die door India worden verstrekt. Diverse conclusies en aanbevelingen werden er gedaan ter verhoging van de ondersteuning vanuit het SVCC/Indiase regering.
OHM blikt tevreden terug naar de gehouden activiteiten en hoopt dat het rapport het ICCR zal bereiken en de aanbevelingen zullen worden geïmplementeerd.
Binnen enkele dagen zullen de rapporten ook aangeboden worden aan de Indiase ambassadeur en de het directoraat Cultuur. De sectoren gaan zich verder organiseren om gezamenlijke doelen na te streven en te behalen.

BEKIJK OOK
LVV-minister Sewdien installeert Raad van Overleg voor Zeevisserij