Afschaffing opname- en stortingskosten bij kanstransacties in Surinaamse Dollars

De Surinaamse Bankiersvereniging is na intensief overleg met de Centrale Bank van Suriname (CBvS) overeengekomen dat de kastransacties bij opname en stortingen van Surinaamse Dollars, bij alle bankinstellingen zullen worden afgeschaft per 19 maart 2019.

De kastransacties zijn het vorig jaar geïmplementeerd door diverse bankinstellingen rond het moment dat de CBvS, kosten in rekening had gebracht bij de banken voor het uitvoeren van girale betalingen in SRD in het interbancair betaalsysteem (Suriname National Payment System).

Hieronder het persbericht van de Surinaamse Bankiersvereniging.

Overige berichten