fbpx

AFP in verklaring: Onduidelijkheden rondom de verkiezingen van 25 mei

GFC NIEUWS- Het Anti-Fraude Platform is verontrust over de vele onduidelijkheden rondom de algemene vrije en geheime verkiezingen die op 25 mei, maandag aanstaande, worden gehouden.
Het Platform vraagt met name in een brief aan de president, de minister van Binnenlandse Zaken en het Onafhankelijk Kiesbureau duidelijkheid over de onderstaande kwesties.
1) De huidige Covid-19 maatregelen waren afgekondigd door de president tot 17 mei. Er zou uiterlijk per die datum bekend moeten zijn welke maatregelen ingaande 18 mei gelden. Echter is vanuit de regering geen duidelijkheid gegeven over de maatregelen die vanaf 18 mei zullen gelden.
2) Ten aanzien van de verkiezingsdag zelf is tot nu toe geen duidelijkheid over wel of niet opheffen van de lockdown in de kustvlakte en districten
3) Het OKB heeft op 15 mei officieel aan het ministerie van Binnenlandse Zaken gevraagd de vervuilde kiezerslijst per ommegaande op te schonen. Conform Art. 17, lid 1 van de Kiesregeling is de Minister van Binnenlandse Zaken ambtshalve bevoegd nodig gebleken wijzigingen en/of aanvullingen van de kiezerslijsten aan te brengen en zou hij binnen vijf dagen moeten reageren op zo’n verzoek. Het is vooralsnog niet duidelijk doorgegeven aan alle belanghebbenden, w.o. de politieke partijen of er gewerkt zal worden met een opgeschoonde kiezerslijst en wanneer deze beschikbaar zal zijn voor alle belanghebbenden.
4) Op 16 mei heeft Biza ongeveer 200.000 foutieve stembiljetten van de districten Paramaribo, Wanica, Marowijne en Sipaliwini vernietigd. Er is niet aangegeven wanneer de gecorrigeerde stembiljetten gereed zijn.
5) ID-kaarten, paspoorten en rijbewijzen zijn moeilijk te verkrijgen vanwege Covid-19 maatregelen. Ondanks het feit dat Biza bekend heeft gemaakt dat zij vanaf gisteren weer ID-kaarten zal verstrekken, zal dit gezien de verschillende Covid maatregelen nog steeds niet voor iedereen toegankelijk zijn. Dit vormt een belemmering voor vele kiezers in het kunnen uitoefenen van hun stemrecht. De overheid heeft verder geen duidelijkheid gegeven op welke wijze ze de kiezers hierin verder tegemoet komt.
6) Tijdens de bespreking van Biza met de politieke partijen op 5 mei j.l., is aanbevolen de openingstijden van stembureaus te verlengen in verband met Covid-19 maatregelen (de handelingen die gepleegd moeten worden.\, maken dat er per stemgerechtigde meer tijd nodig is om te stemmen). Biza heeft geen aanwijzing gegeven hoe zij verder zal omgaan met de extra tijd die per stemgerechtigde nodig is voor het stemproces.
7) In verband met de Covid-19, social distancing, is aangegeven dat er 2 politieke waarnemers (1 coalitie en 1 oppositie) in het stemlokaal geplaatst zullen worden, indien de social distance van 1,5 m het toelaat. Er is tot op heden geen duidelijkheid over welke stembureaus wel zitplaatsen voor waarnemers van politieke partijen zullen hebben en welke niet.
8) Er is vanuit het AFP ook gevraagd om duidelijk aan te geven en of toestemming te verlenen voor camera’s/video opnames in de stemlokalen indien de stemlokalen onvoldoende ruimte hebben in het kader van COVID-19 maatregelen.
9) Het is een zorgpunt van het AFP dat autoriteiten van bij voorbeeld het kabinet van de President, uitspraken doen via de media over de organisatie van de verkiezingen die niet geverifieerd kunnen worden, maar wel onrust en onduidelijkheid creëren over de verkiezingsprocessen.
10) Het is niet duidelijk aangegeven op welke wijze de stembureaus zullen communiceren met hun hoofdstembureau na afloop van de telling. Worden de processen-verbaal middels foto’s via sms of appverstuurd? Hierover dient duidelijkheid te bestaan.

BEKIJK OOK
Dare to be Different Foundation organiseert "Upgrade Your Business” workshop voor ondernemers