fbpx

AFP bezorgd over verloop verkiezingsproces

GFC NIEUWS- Het Anti-Fraude Platform (AFP) heeft met verontrusting de aanlevering van stembussen en verkiezingsmaterialen geobserveerd vanochtend bij het NIS.
Er bleken, evenals in 2015 vele open dozen te zijn. “Wij hebben vernomen dat de procedure voor aanlevering plotseling gewijzigd was. De voorzitters laten hun materiaal achter zonder controle en worden gezegd dat zij op een later tijdstip teruggeroepen zullen worden als er iets niet klopt.”
Dit is volgens het AFP wederom een wettelijke overtreding en een handeling die ook de voorzitters van de stembureaus in een wettelijke aansprakelijke positie kan plaatsen. De vertraging die hiermee gepaard zal gaan, is ook onacceptabel.
“Het is zaak dat het verkiezingsproces zo transparant en efficiënt mogelijk afgerond wordt en het plotseling eenzijdig wijzigen van procedures maakt het moeilijker voor de samenleving om te begrijpen. Immers de kiezers hebben ook recht om zo spoedig mogelijk het resultaat van de verkiezingen te hebben.”
“Wij vragen daarom aan het Centraal Hoofdstembureau om ook in dit vervolg proces van de verkiezing aan de samenleving duidelijk te maken, waarop zij kunnen rekenen en op welke termijn. Ook rekenen wij erop dat de beveiliging van het kiesmateriaal opgevoerd wordt. Het AFP zal samen met alle andere waarnemers het proces blijven volgen en het AFP-meldpunt blijft actief voor de totale samenleving.”

BEKIJK OOK
Braziliaanse man doodgestoken te Papatam