fbpx

Afkondiging 8e editie verkeersveiligheidsmaand

GFC NIEUWS- De 8e editie van de jaarlijkse 1515 Verkeersveiligheidsmaand is afgekondigd door de minister van Justitie en Politie, Stuart Getrouw.

De Veiligheidsmaand duurt van 15 augustus tot 15 september en de afsluiting van deze maand heeft zondag plaatsgevonden op het terrein van het ministerie. Alle partners in verkeersveiligheid waren vertegenwoordigd.

Het thema van deze 8ste verkeersveiligheidsmaand ‘Hard rijden brengt onnodig Lijden’, staat geheel in lijn met de zorg van de Verenigde Naties.

In al die jaren is het een nauwe samenwerking geweest met het ministerie van Justitie en Politie (JusPol) en het Korps Suriname Verkeersvrijwilliger (KSV). Ook Telesur is een van de partners in deze en zoals altijd weer deel van de aan- en de afkondiging van deze activiteit.

Het unieke bij deze afsluiting van de Verkeersveiligheidsmaand dit jaar, waren de fietsers van de Suriname Foundation for Youth Cycling Development onder leiding van Glenn Stekkel.

Het doel van deze maand is nog steeds de aandacht te vragen voor verantwoord en veilig verkeer.

Na de toespraken van Helmut Gezius, voorzitter van het Korps Suriname Verkeersvrijwilliger (KSV) en de minister van Justitie en Politie is de 1515 verkeersveiligheidsmaand 2019 formeel afgesloten.

Gezius gaf aan dat zij zichzelf niet met trots op de borst kunnen slaan, omdat er weer in deze maand een aantal verkeersdoden (7) zijn geregistreerd.

Ondanks de verkeersdoden zegt Gezius dat KSV samen met JusPol de zinvolheid van de verkeersveiligheidsmaand zullen blijven onderschrijven en juist de zinloosheid van allerlei vormen van verkeersgedrag dat voor onnodig lijden zorgt tegengaan.

De voorzitter riep eenieder op om niet alleen in de verkeersveiligheidsmaand te demonstreren dat het redden van levens zin heeft, het redden van levens een levensplicht is, maar dat wij van die morele verantwoordelijkheid die we allemaal hebben gezamenlijk ernaar toe streven om de doelstellingen die wij hebben geformuleerd samen te bereiken. De inspanning van eenieder is nodig zei hij tot slot.

BEKIJK OOK
Afrikaanse toestanden in Suriname: bewoners Anton Dragtenweg al 2 weken zonder water

De minister maakte duidelijk dat in deze maand door de politie met andere actoren verhoogde verkeerscontrole zijn uitgevoerd. Daarbij zijn vele weggebruikers beboet voor het rijden zonder rijbewijs en het overschrijden van de maximale toegestane snelheid.

Wereldwijd neemt het aantal verkeersgevallen epidemisch toe. Tegen deze achtergrond heeft de VN de periode 2010-2020 geproclameerd tot het decennium van verkeersveiligheid om het aantal verkeersslachtoffers drastisch terug te brengen.

Het verbeteren en bevorderen van de verkeersveiligheid is een van de beleidsprioriteiten van de regering.

De bewindsman vervolgde verder met een terugblik van 3 jaren. De plotselinge stijging van de verkeersdoden in 2016 is de aanleiding geweest voor de actievere aanpak. Door een groeiende bevolking en toenemende mobiliteit moet er volgens de minister alles aan worden gedaan, om de stijgende lijn tegen te gaan.

De ministeries Openbare Werken Transport en Communicatie, Volksgezondheid en Justitie en Politie hebben gezamenlijk het voortouw genomen in het ontwikkelen van beleidsmaatregelen en die uit te voeren ter verbetering van de verkeersveiligheid.

De Pan American Health Organization (PAHO) en de ketenpartners verenigd in het Platform Verkeersveiligheid bieden de nodige ondersteuning toe voor de verbetering van de verkeersveiligheid in het land.

Minister Getrouw riep ook de samenleving op om samen te werken naar een veiliger verkeer en voegde daaraan toe dat Verkeersveiligheid een ieders verantwoordelijkheid is. Met deze woorden heeft hij de 1515 verkeersveiligheidsmaand 2019, officieel afgesloten.