Afdeling Vuilophaal start nieuw traject in Wanica

De afdeling vuilophaal en verwerking van het ministerie van Openbare werken transport en communicatie (OWT&C) start in de maand maart met een nieuw traject voor de vuilophaal in Wanica.

De gebieden die bij deze bij komen zijn Haarlem en Pikin Poika. In verband met deze ontwikkeling bracht het hoofd van de vuilophaal en verwerkingsdienst, Claudia Maatsen, een bezoek aan de eerdergenoemde gebieden om de kapiteins en samenleving in te lichten.

Volgens Maatsen is er een gesprek geweest met de kapiteins van eerdergenoemde gebieden en die zullen hun gemeenschap op de hoogte stellen. Het hoofd geeft verder aan dat er op verschillende dagen oriëntatie bezoekjes zijn afgelegd.

Aan de hand van de verkregen informatie is komen vast te staan dat het vuil aldaar niet op de correcte wijze wordt verwerkt en dat er ene verandering in de situatie moet komen. Zo zijn de mensen op de hoogte gesteld op welke dagen het vuil opgehaald zal worden namelijk op de woensdag en de zaterdag.

Ook de districtscommissaris van Wanica deed haar zegje over deze positieve verandering. Districtscommissaris Audrey Hankers van het Wanica, bestuur ressort Zuid-Oost, geeft aan dat er voorgesprekken geweest zijn met de kapiteins van de gebieden alwaar er vuil opgehaald zal worden.

Men kijkt er reikhalzend naar uit omdat er in deze gebieden nooit eerder vuil is opgehaald.

Overige berichten