Afdeling Sozavo nu ook in Pontbuiten

GFC NIEUWS- In samenwerking met districtscommissaris Eric Grauwde heeft het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting (Sozavo) een ruimte in het Bestuurskantoor Pontbuiten ingericht, ten behoeve van de Stichting Hulpverlening Basiszorg Verzekering Fonds.
Deze ruimte is vanmorgen op feestelijke wijze en onder grote belangstelling van het publiek in gebruik genomen.
Voorafgaand aan de ingebruikname hebben de verschillende sprekers waaronder, Grauwde en minister Andre Misiekaba benadrukt hoe belangrijk toegang tot gezondheidszorg is en dat dit prioriteit no. 1 is voor deze regering.
De minister drukte zijn medewerkers op het hart om een ieder die dringend een Bazo kaart nodig heeft te helpen zolang betrokkene een ID-kaart kan overleggen. De bedoeling is om de zieke mensen eerst te helpen. Het onderzoek en andere relevante zaken zullen achteraf geschieden.
De regering stelt gezondheidszorg gratis ter beschikking van burgers in de leeftijdscategorie 0 tot 16 jaar en 60+ .
Uitzonderingen worden gemaakt voor burgers, die tot de categorie beroepsbevolking worden gerekend, indien zij door omstandigheden tijdelijk werkloos zijn geworden en niet zelf kunnen bijdragen voor hun medische zorg.