Adres en huisnummer belangrijk bij verkiezingen

GFC NIEUWS- Bij de afdeling Straatnaamborden en Huizennummering van het Centraal Bureau voor Burgerzaken (CBB) heerst er elke dag een enorme bedrijvigheid.
Veldwerkers trekken erop uit om borden en palen te vervangen en nieuwe te plaatsen en burgers melden zich aan met aanvragen voor het benoemen van straten, het rapporteren van straatnaamborden die aan vervanging toe zijn of voor het aanvragen van nieuwe huisnummers.
Nieuwe palen en borden
Wie door de straten van Paramaribo en andere districten rijdt, zal zeker opmerken dat er op verschillende plaatsen nieuwe gele borden aan witte palen prijken. De afdeling
Straatnaamborden en Huizennummering heeft sinds september 2018 de werkzaamheden geïntensiveerd.
In de afgelopen periode zijn er landelijk ruim 3500 straatnaampalen vervangen en of opnieuw geplaatst. Hetzelfde geldt ook voor ongeveer 8700 straatnaamborden. De aanpak van straatnaamborden en -palen is belangrijk om kiesgerechtigden gemakkelijk te kunnen bereiken bij de distributie van de oproepingskaarten vanaf april dit jaar.
Nieuwe straten
“In Coronie, Saramacca, Commewijne, Brokopondo en Marowijne zijn de werkzaamheden al afgerond. De werkzaamheden in de districten met de meeste straten, Paramaribo en Wanica, zijn nog gaande. Daarna worden Nickerie, Para en Sipaliwini aangedaan”, vertelt coördinator Kisoor Maharadjdin.
Voor nieuwe straten die nog geen naam hebben, was er in de eerste helft van 2019 vanuit het ministerie van Binnenlandse Zaken een inventarisatie gevraagd aan de districtscommissarissen.
Met de aangewezen bestuursambtenaren heeft de verkiezingswerkgroep Straatnaamborden en Huizennummering toen per district veldonderzoeken verricht.
“Hiervan zijn de rapporten en bevindingen doorgeleid naar de commissie Straatnaamgeving. Deze commissie adviseert de minister van Binnenlandse Zaken bij het benoemen van nieuwe straten. Als de minister een besluit neemt over de naam van een straat en dit met een ministeriëlebeschikking bekrachtigt, dan voorziet de werkgroep de nieuw benoemde straten ook van palen en borden. Tijdens de werkzaamheden worden gebouwen en huizen, die eerder met kilometerstanden en perceelnummers stonden geregistreerd, ook van huisnummers voorzien.”
Vandalisme
Door het ministerie van Binnenlandse Zaken wordt veel geïnvesteerd om alle straten landelijk te voorzien van borden en palen. Op de samenleving wordt daarom ook een beroep gedaan om hier heel zuinig mee om te gaan en te waken voor vandalisme.
Het verwijderen, vernielen en wegdragen van de straatnaamborden en –palen is ten strengste verboden. Deze handelingen kunnen worden afgestraft met geldboetes en hechtenissen zoals opgenomen in de wet.
Ontoelaatbare handelingen en ongeregeldheden kunnen worden doorgespeeld aan de afdeling
Straatnaamborden en Huizennummering van het Centraal Bureau voor Burgerzaken op het telefoonnummer 464744.

Overige berichten