Adhin niet te spreken over ‘aardappel – en uienverhaal’

GFC NIEUWS- Vicepresident Ashwin Adhin is diep verontwaardigd over berichten van het ochtendblad de Ware Tijd verschenen in de kranteneditie van 1 februari waarin hij wordt geciteerd.
In het artikel staat dat de vp aangeeft dat de regering de kasreserve heeft gebruikt voor de aanschaf van aardappelen en uien.
De vicepresident heeft nota genomen van de reacties die hiermee zijn uitgelokt in de samenleving, welke als zeer schadelijk en negatief kunnen worden betiteld, meldt het NII.
Het gaat met name om de volgende beweringen:
“Vicepresident Ashwin Adhin zegt dat de 100 miljoen US dollar kasreserve van lokale banken die als verdwenen wordt beschouwd, is besteed aan aardappelen, uien en andere basisgoederen.”
“Op Facebook lieten burgers zaterdag geen spaan heel van vicepresident Ashwin Adhin om zijn uitspraken dat kasreservemiddelen die onder beheer waren van de Centrale Bank van Suriname zijn gebruikt om onder andere uien en aardappelen aan te schaffen.”
Deze beweringen gepubliceerd bij eerder genoemd medium zijn onjuist en berusten volledig op onwaarheid. Bij desbetreffende toespraak bij de gronduitgifte te Altona Village heeft de vicepresident aardappelen en uien nimmer in de mond genomen.
Gelet op het bovenstaande zal er vanuit het kabinet van de vicepresident rectificatie geëist worden van het betreffende medium.
Voorts deelt de vicepresident mee dat er vanuit de regering en overige autoriteiten officiële informatie met betrekking tot deze kwestie gedeeld zal worden met de samenleving.