fbpx

Adhin moe van vingerwijzen huidige regering

GFC NIEUWS- “Een oud gezegde luidt: wees wijs, wijs niet. Want: Als je naar een ander wijst, wijzen er drie vingers naar jezelf,” zo begon ex-vicepresident en DNA-lid Ashwin Adhin donderdagmiddag zijn betoog naar in De Nationale Assemblee (DNA) tijdens de behandeling van het initiatiefvoorstel tot wijziging van de Staatsschuld.
“Wij willen deze regering daadwerkelijk alle ruimte geven, maar waar blijft dan het samen doen, als u maar blijft vingerwijzen? Ik hoop dat ik deze repliek dan ook een laatste keer hoeft te doen op de valse beschuldigingen,” voerde aan, die zegt dat het vingerwijzen moet ophouden.
Het lijkt alsof de regering slechts een goed rapport cijfer wenst te krijgen van internationale instellingen, al verhongert en verpaupert het volk van Suriname, vervolgt de politicus en somt e volgende zaken op:
1. Begrotingstekorten dekken met devaluaties. Met de overliberalisatie die in 1992 is ingezet, waar er te veel afhankelijk van IMF en Nederland was, heeft u als verworvenheid achtergelaten (toen). 1992-1996 heeft iets historisch achtergelaten waar wij vandaag nog benadeeld uit voelen:
2. Dat van de IUD (invoer en uitvoer deviezen commissie) voortaan geen vergunningsplicht meer nodig was voor het krijgen van deviezen. Deviezen-politieke monopolie weggepakt van de CBvS en uiteindelijk gaat naar Valuta-bonzen. Daar werd geboren het fenomeen “Koersopdrijving”.
3. Losgooien van het importbeleid. Geen vergunningsplicht meer om te importeren. Alla Dol mocht men importeren. Waardoor Suriname gedoemd was “een import economie” te verworden.
4. Valutagelden mochten op de banken gestort worden waardoor het fenomeen “valutavlucht” naar buitenlandse rekeningen, een feit werd. Daar is de historische en haast permanente ontwrichting van de Economie in werking gezet. Valutaschaartse op een exponentieel tempo extra aangedreven door een Importzucht.
“En als wij willen corrigeren middels een Valutawet en de Centrale Bank weer wat controle moeten teruggeven, wordt het zwaar getorpedeerd,” benadrukte Adhin.
Hij voerde verder aan dat door de valutaschaarste en ontwrichting van de economie tussen 1992-1996, de vlucht van de koers is ingezet dwars door 3 regeerperioden:
– Venetiaan-Ajodja ‘91-’96 is de koers gegaan van 1.8 naar 406 (een stijging van 225x)
– Wijdenbosch-Radhakishun de koers van 406 naar 2200 (5x verhoging) die de over-liberalisatie niet kon terugdraaien (van 1992),
– Venetiaan-Ajodja 2000-2004 de koers van 2200 van 2750 (1.25x)
Toen haalde de toenmalige regering Venetiaan, “drie nullen” weg van de SF en introduceerde de SRD en houdt vandaag de dag, iedereen voor de gek, dat ze de koers brachten naar 2.75, maar ze zeggen niet erbij dat die regering ook van de salarissen en spaargelden ook 3 nullen wegstreepte.
Adhin: “Dat staaltje konden wij ook uitgehaald hebben. Nieuwe biljetten en de koers was direct op 0.7. Wie houdt dan wie voor de gek?”
De vorige 2 regeringen zijn zeker niet op die zelfde wijze omgegaan met de economie als toen in ‘92, met een totale ontwaarding van de munt en ontwrichting van de economie. Geen deviezen monopolie politiek van de CBvS, maar het kapitaal in de grip van kapitaalkrachtigen en de banken, en van Suriname een importland gemaakt.
Adhin vervolgt: “En hoe is in 2010-2020 er omgegaan in die crisis vanaf 2014?
a. crisismanagement direct na de Bauxiet gap aan inkomsten vanaf 2014 (dat inkomsten-tekort nog steeds gevoeld wordt) en verergerd is door de val van goud en olieprijzen in 2016;
b. daar ligt de oorzaak van de crisis en dat heeft het Ontwikkelingsplan 2017-2021 al duidelijk genoeg gemaakt, maar de regering blijft maar naïef en populistisch vasthouden aan een ‘blame game’.
c. uiteindelijk hebben wij de koers weten te stabiliseren 2,5 jaar lang tot februari 2020,
d. productie-randvoorwaarden in plaats gebracht en de arbeidsproductiviteit (gezond volk en skilled workforce) heeft opgevoerd zeker met de arbeidswetten.
Adhin hekelt het dat de regering nog blijft vragen waar die leningen voor zijn gebruikt, terwijl alle stukken daar liggen. Van de goedkeuringen tot de stukken bij de Rekenkamer, maar de regering blijft met populistische kreten “waar zijn de investeringen en er is gesloten” schreeuwen.
Verder wilde Adhin weten op basis waarvan de regering leent. Regering: Op basis waarvan leent u? Waarom heeft u de koers zonder onderbouwing naar 14 gebracht (waarom niet 9 of 10), en het bedrijfsleven bespaart, exporteurs rijker gemaakt en zeker de verzekeringsmaatschappijen, en het volk volledig verarmt. Waarom niet de Valutawet direct doorvoeren, en dan zou u direct zien tot hoever de koers zou zakken en hoeveel lucht er daarin zit.”
Het ergste is volgens Adhin dat de regering geld wil lenen zonder een plan. “Zelfs geen beknopt plan, dat de president beloofd had is in DNA niet aangenomen. Wij hebben een powerpoint presentatie goedgekeurd. Historisch. Wordt Suriname in een avontuur gestort? Niemand heeft zekerheid. Niemand weet wat morgen zal brengen en waar wij naar toe gaan. Maar dan komt de klap op de vuurpijl, dat er een document voor ons is achtergehouden van de governor, waarin hij de regering afraadt om de wet zo te wijzigen.”

BEKIJK OOK
Worstverkopende man die ook in drugs handelt ingesloten