fbpx

Adhin houdt vast aan onschuld, directeur kabinet vp uit op wraak

GFC NIEUWS- Ex-president Ashwin Adhin blijft erbij dat hij onschuldig is en zich op geen enkele wijze schuldig heeft gemaakt aan enig strafbaar feit waarvan hij beschuldigd word.

Adhin werd vandaag door een parlementaire gehoord inzake de vordering van de procureur-generaal (pg) om hem in staat van beschuldiging te stellen. Adhin zegt dat de vordering van de pg afgewezen moet worden en concludeert dat de directeur van het kabinet van de president uit is op wraak.

Volgens de verklaring van Adhin zou de vrouw uit rancune handelen, omdat hij haar zou hebben ontheven.

Hieronder een deel van zijn verklaring:

“Nadat mevrouw Muskiet door mij persoonlijk was aangetrokken en gedurende een jaar al zodanig als waarnemend directeur had gefunctioneerd bleken er al gauw strubbelingen te ontstaan tussen haar en het personeel hetgeen mij had genoopt haar te ontheffen. Die ontheffing kon helaas niet omdat zij reeds in de functie als waarnemend directeur had gediend en wetshalve noodzakelijkerwijs benoemd zou moeten worden, alvorens tot ontheffing overgegaan kon worden. Deze mededeling was haar ook reeds gedaan.

Intussen was de vervroegde Regeringswisseling al een feit. Mijns inziens is de mevrouw in kwestie op wraak en rancune uit tegen o.a. mijn persoon, vanwege mijn oordeel omtrent haar functioneren en besluit haar te ontheffen. Haar houding en gedrag al geruime tijd tegenover het personeel in het bijzonder Hoofd Technische Dienst dhr. Ramkhelawan, secretaris van de RvM, mevrouw Ormskerk, en hoofd ICT dhr. Dankerlui zijn belangrijk vast te houden in deze zaak.

Vastgesteld moet worden dat de aangifte wordt gedaan door mevrouw Muskiet zonder dat haar superieuren daar kennis van dragen, en zoals later in mijn relaas zal blijken, dat die een compleet andere mening op na houden. Dit is ook zeker in strijd met het gegeven dat de ex-vp en huidige vp afspraken hebben lopen over het gebruik van goederen in de periode na de 2 Regeringswisseling, daar spullen door de ex-vp (als persoon aangekocht) ter waarde van SRD 150.000 nog op het Kabinet gebruikt worden, en dus omgekeerd billijk was dat ook de ex-vp nog gebruik kan maken van goederen alsook manschappen, totdat alles goed is uitgezocht en terecht is bij de eigenaren. Dit soort afspraken in transitieperioden zijn gebruikelijk en vanzelfsprekend, zeker in dit geval gezien de vervroegde Regeringswisseling van bijkans één maand eerder dan gepland.

BEKIJK OOK
GBB wil samen met lokale gemeenschappen bedreiging biodiversiteit beperken

Verder geeft mevrouw Muskiet in haar proces-verbaal aan: “Bij deze inventarisatie bleek dat apparatuur behorende tot de inventaris van de afdeling Communicatie Unit ontbrak.”

Hieromtrent het volgende:

Los van het feit dat het zeldzaam is dat er inventarisaties worden opgemaakt van spullen op het Kabinet of Ministeries, zou na navraag bij de Technische Dienst en of ruggespraak met het Secretariaat van de RvM, in deze mevrouw Ormskerk, zeker boven water gekomen moeten zijn welke spullen al waren afgeschreven en verplaatst. Dit heeft de directeur duidelijk nagelaten te doen.

Eerdergenoemde mevrouw Muskiet heeft kennelijk opzettelijk nagelaten de interne structuren te consulteren en rauwelijks de aangifte te doen.”