fbpx

Adhin: diplomatenopleiding speelt in op behoefte

Tijdens de proclamatie van het diplomatenopleidingsinstituut gaf vicepresident Ashwin Adhin aan dat het instituut inspeelt op de behoefte van goed opgeleide publieke en private functionarissen. Met de komst van deze opleiding kan men zich aanpassen aan de moderne ontwikkelingen rekening houdende met de nationale behoefte en dynamische lokale omstandigheden.

Adhin gaf verder aan dat het instituut in het eerste kwartaal in 2018 een aanvang zal maken met de opleiding, waaraan er minstens 40 Surinamers aan zullen deelnemen. Ook moeten de diplomaat fungeren als een rolmodel voor de totale Surinaamse burgerij en moet een bijdrage geleverd worden aan de verheffing van het collectief bewustzijn en de nationale eenheid. Verder zal een beroep gedaan worden op de private sector om te participeren bij de activiteiten van het instituut.

De vicepresident is van mening dat elke Surinamer het land op een waarachtige manier moet uitdragen. Daarbij moet ervan worden uitgegaan dat Suriname in ontwikkeling is met een bijzonder groot potentieel en dat het Surinaams belang altijd zal moeten profileren in de ambitie tot groei van een duurzame ontwikkeling. Verder bezit Suriname een bijzonder exportproduct dat van belang is voor diverse etniciteiten, culturen en religies.

OOK INTERESSANT
Man opgepakt voor diefstal airco politie-unit tijdens protestdemonstratie

Het instituut zal zich richten op de branding van Suriname als een emblematische eenheid in diversiteit, gebaseerd op respect en saamhorigheid. Ook integriteit, betrouwbaarheid en een gedegen kennis van de Surinaamse geschiedenis en cultuur zijn belangrijk.

Voor verdere ondersteuning van het instituut is het bovendien van belang om een wet op de buitenlandse dienst in te laten voeren. Deze kan leiden tot verhoogde standaardisering van het buitenlands beleid(GFC)