Adhin benadrukt rol NAM-landen

De 17e Vergadering van de Beweging van Niet Gebonden Landen “Non-Aligned Movement” (NAM) voor Staatshoofden en Regeringsleiders is op 17 en 18 september 2016 te Isla de Margarita, Venezuela gehouden.

De vicepresident van Suriname heeft op zaterdag 17 september 2016, namens president Desi Bouterse, de Staatshoofden Vergadering toegesproken.

Hij memoreerde in zijn toespraak dat de NAM vanaf haar oprichting in Bandung, zich als organisatie internationaal geprofileerd heeft en dat enkele lidlanden van de NAM thans belangrijke internationale politieke -, economische -, veiligheids – en diplomatieke spelers zijn geworden.

De rol en plaats van de NAM voor het tot stand kunnen brengen van intensieve samenwerking op basis van solidariteit op diverse gebieden is onmiskenbaar sinds haar oprichting.

De belangrijkheid van Zuid – Zuid Samenwerking werd bevestigd door Adhin aangezien dit essentieel is om niet alleen eensgezindheid en solidariteit tussen de lidstaten te verwezenlijken, maar ook om versneld duurzame ontwikkeling tussen de NAM-landen te bewerkstelligen.

Adhin riep de vergadering op om gezamenlijk aandacht te blijven besteden aan diverse vraagstukken waarmee de wereld thans worstelt, zoals de steeds groter wordende kloof van sociaaleconomische ontwikkeling tussen landen, terrorisme, milieu en klimaatverandering, humanitaire crises ten gevolge van het vluchtelingenvraagstuk en migranten op diverse continenten.

De vicepresident hield de vergadering voor dat deze dreigingen kunnen leiden tot externe interventies, die consequenties zou kunnen hebben voor het garanderen van de nationale soevereiniteit en territoriale integriteit in de landen.

Het gevaar van unilaterale interventies voor politieke instabiliteit, sociaal-maatschappelijke onrust en het niet kunnen garanderen van duurzame ontwikkeling voor landen en volkeren, werd ook geëntameerd.

De delegatieleider van Suriname refereerde ook naar het onlangs bereikte Akkoord voor vrede tussen de FARC en de Columbiaanse Regering en gaf aan dat Suriname van oordeel is dat dit als voorbeeld kan dienen om spanningen of geschillen van welke aard dan ook, overal ter wereld, middels dialoog en vreedzame beslechting van geschillen te kunnen oplossen.

De vergadering werd afgesloten met de aanname van de Declaratie van Isla de Margarita.

De Summit ging vooraf aan de senior official meeting en de vergadering van de ministers van Buitenlandse Zaken van de NAM – landen.

De Surinaamse delegatie was onder leiding van Adhin, die werd bijgestaan door de Minister van Buitenlandse Zaken, Niermala Badrising.

De delegatie bestond verder uit de Permanent Vertegenwoordiger van de Republiek Suriname, ambassadeur Henry Mac Donald en tweede secretaris op de Surinaamse Ambassade te Caracas, Venezuela, Marciano Armaketo.(GFC)

Overige berichten