AdeKUS tot nader order gesloten

GFC NIEUWS- Het bestuur van de Anton de Kom Universiteit van Suriname (AdeKUS) heeft woensdag in nauw overleg met de decanen besloten om de universiteit tot nader order gesloten te houden.
Dit besluit heeft te maken met het besluit van de regering om de scholen langer gesloten te houden en een samenscholing van meer dan tien personen voorlopig niet toe te staan.
Alle onderwijsactiviteiten waarbij er fysiek contact is, zijn stopgezet. Andere activiteiten zoals, online- colleges, werkopdrachten, take-home tentamens, en begeleiding van studenten worden voortgezet. Het afstuderen van studenten is, vanwege het fysiek contact, voor dit moment niet toegestaan.
Uit rapportages van de decanen is gebleken dat er reeds een zekere progressie is ten aanzien van de online-onderwijsactiviteiten. Met de decanen is afgesproken dat deze activiteiten in overleg met de richtingscoördinatoren en in afstemming met de examencommissies dienen plaats te vinden, en voorts dat de studenten middels roosters en bekendmakingen hiervan op de hoogte moeten worden gehouden. Het universiteitsbestuur doet een dringend beroep op de docenten om deze activiteiten zo goed mogelijk voort te zetten.
De directeuren van de AdeKUS, het Medisch Wetenschappelijk Instituut (MWI) en het Centrum voor Landbouwkundig Onderzoek in Suriname (CELOS) kunnen nog steeds afhankelijk van de omstandigheden besluiten om in overleg met hun respectieve besturen en met inachtneming van de verscherpte maatregelen van de regering met betrekking tot de eigen hygiëne, dringende werkzaamheden oppakken dan wel afronden.
De veiligheidsmaatregelen voor betreding van de universiteitscampus blijven van toepassing.

Overige berichten