AdeKUS presenteert resultaten lepra-onderzoek

De Anton de Kom Universiteit van Suriname (AdeKUS) heeft een lezing georganiseerd over de diverse facetten van lepra. Dit werd gedaan in het kader van onderzoek en informatie dagen van de universiteit, aan het eind van het project “Geef lepra patiënten een stem” een onderzoek naar de lepra geschiedenis vanaf de 18e eeuw tot heden.

Met dit onderzoek werd getracht een historisch en actueel perspectief te geven over lepra in Suriname. Lepra was vroeger een heel gevreesde ziekte en is nog steeds niet helemaal verdwenen. Het project dat in 2012 begon had als doel het verhaal van lepra-patiënten te vertellen vanuit hun beleving.

“Het team van één dermatoloog en twee sociale wetenschappers dat zich in eerste instantie met het klein cultureel en historisch onderzoek bezig hield is gegroeid en aangevuld met allerlei andere vakgebieden, waaronder farmacologen, antropologen, public health artsen en sociologen”, vertelt Jack Menke voorzitter Bestuur van de Universiteit (BvU). Dit team van experts zal zich niet alleen meer gaan verdiepen in de geschiedenis van lepra, maar zal zich nu richten op de manier waarop de besmetting plaats vindt.

Waar er vroeger gedacht werd dat de besmetting van lepra alleen mogelijk was van mens op mens blijkt na onderzoek dat ook besmetting via de bodem in de vorm van kleine organismen en insecten en dieren zoals de leguaan, de capaci en de schilpad mogelijk.

Het pilot-onderzoek ‘One health, lepra’ voortgevloeid uit het onderzoek “Geef lepra- patiënten een stem” is diepgaand onderzoek naar de besmetting vanuit de bodem, dier en mens.

In het hierna volgend traject zal er ter afsluiting van laatst genoemd onderzoek een boek worden gepubliceerd dat heet ‘De tenen van de leguaan’. Deze publicatie zal voor een ieder beschikbaar zijn.

Tijdens de lezing werden de resultaten gepubliceerd van onderzoek gedaan in de Boven Suriname gebieden Pikin Slee en Guyaba. “Als het zo is dat lepra ook via dieren en de bodem wordt overgebracht dan moet het beleid om lepra te bestrijden er anders uit zien”, daar is Menke van overtuigd.

De resultaten van dit onderzoek zullen niet alleen informatie verschaffen over lepra, maar ook de besmetting van andere infectieziekten zal met dit onderzoek worden opgehelderd.(GFC)

Overige berichten