fbpx

ADEKUS houdt zich niet aan internationale criteria voor benoeming professoren

INGEZONDEN-Er is momenteel een race op ADEKUS gaande, wie als eerste tot professor kan worden benoemd.

De benoeming naar de rang van full professor is voorbehouden aan best gepromoveerden aan een top geaccrediteerde universiteit, die minimal 10 substantiële peer-reviewed Engelse artikelen in topwetenschappelijke journals en enkele Engelse boeken bij vooraanstaande uitgevers hebben gepubliceerd, alsook een substantiële impact hebben op hun betreffende vakgebied.

Voor benoeming naar de rang van een full professor moet de wetenschapper ook blijk geven van wetenschappelijke integriteit, consistente en progressieve groei als hoofddocent en onderzoeker en effectief leiderschap zowel binnen alsook buiten de universiteit.

Al deze voorwaarden gelden ook voor professoren die een leerstoel gesponsord krijgen door politieke vrienden buiten de universiteit.

De Anton de Kom Universiteit stoort zich niet aan al deze criteria en volgt ook niet de juiste procedures bij de benoeming van professoren. Dit blijkt tot op heden bij geen van de door ADEKUS benoemde professoren het geval te zijn.

Waren het politieke benoemingen? Was er een onafhankelijke benoemingscommissie geïnstalleerd?

Wie zijn de leden van deze commissie? Op basis van welke criteria zijn de professoren benoemd?

Wat zijn hun wetenschappelijke prestaties tot nu toe? Waarom publiceert ADEKUS deze informatie niet en waarom doet men zo geheimzinnig hierover?

Hoe kan een bestuursvoorzitter van de universiteit zichzelf benoemen? Dit kan blijkbaar alleen in Suriname.

Een staatsuniversiteit (zoals bijvoorbeeld de University of Guyana) is vaak de motor van duurzame innovatie in een land.

In Suriname wordt ADEKUS gebruikt om carrière in de politiek te maken, bijvoorbeeld om ambassadeur of minister te worden.

Wanneer gaat ADEKUS eindelijk een echte universiteit worden en zich aan de internationale regels houden ten aanzien van de benoeming van hooggekwalificeerde professoren, lectoren en docenten, teneinde nationaal en international serieus genomen te willen worden?

Hoe gaat ADEKUS met dit gedrag ooit een waardevolle bijdrage kunnen leveren aan duurzame economische ontwikkeling van Suriname?

Prof.dr.ir. Hubert Rampersad