fbpx
AdeKUS bouwt houten beschermingsdam bij Weg naar Zee

Vanaf 11 juli 2015 zal onder leiding van professor Sieuwnath Naipal, hoogleraar klimaatverandering en water aan de Anton de Kom Universiteit van Suriname (Adekus), een waterdoorlatende, houten dam worden aangelegd om de kusterosie bij Weg naar Zee tegen te gaan.

Deze waterdoorlatende dam zal dienen als golfbreker en zorgt gelijktijdig voor de aanwas van nieuw sediment. Hierdoor zal het herstel van de mangrovebossen aan de kustlijn in dit gebied mogelijk worden.

Het gaat om een pilotproject, dat financieel mogelijk wordt gemaakt door Conservation International Suriname (CIS), meldt OW in een persbericht.

De 15,000 USD voor dit project is bijeengebracht door Friends of Green Suriname, een groep van 23 lokale bedrijven die CIS ondersteunt in haar milieubeschermende projecten.

In februari, na de overstromingen te Weg naar Zee, heeft het Ministerie van Openbare Werken enkele alternatieve oplossingen gepresenteerd. Na het herstel van de huidige dam en de aanleg van een nood dam, is de aanleg van een waterdoorlatende, houten dam de derde oplossing.

Het ministerie heeft vorige maand een samenwerkingsovereenkomst gesloten met CIS, gericht op duurzame aanpassingsmaatregelen om de kust van Suriname te beschermen tegen zeespiegelstijging als gevolg van klimaatverandering. De bouw van deze houten dammen past naadloos binnen deze samenwerking.

Minister Rabin Parmessar: “Het is een goede zaak, dat we in Suriname meer kennis kunnen gaan vergaren over de inzet van natuurlijke kustbeschermingstechnieken, waarmee we de kustweerbaarheid tegen klimaatverandering kunnen vergroten.” Met behulp van de aanleg van de smalle houten dammen kunnen zogenaamde kwelders worden gecreëerd. Dit zijn begroeide stukken land, die direct, zonder dijken, aan zee grenzen.

Met deze dam worden mangrovewortels nagebootst, waardoor er slib wordt vastgehouden. Er worden twee rijen van palen aangelegd met een tussenafstand. De ruimte tussen de rijen wordt gevuld met takken, zodat er een soort muur ontstaat. Deze remt de snelheid van het binnenstromende zeewater af, waardoor het water iets rustiger terugstroomt en sedimenten, ofwel slib- en zanddeeltjes, achterblijven.

Uiteindelijk moet er een modderbank ontstaan, die zal worden beplant met mangrove. Afzetting van voldoende sediment voor de terugkeer van mangroven zal naar schatting 6 tot 12 maanden in beslag nemen.

Professor Naipal zal met behulp van zijn team regelmatig metingen gaan verrichten om de vorderingen in kaart te brengen. Hij heeft hoge verwachtingen van de mogelijkheden van toepassing van deze techniek in Suriname. Naipal: “Het gebruik van soortgelijke dammen heeft in Indonesië en Nederland al goede resultaten opgeleverd. Gezien de aanwezigheid van veel sediment in ons zeewater, denk ik dat het hier ook zal aanslaan.”

John Goedschalk, executive director van Conservation International Suriname: “Met het herstel van de mangroven, zullen overstromingen als gevolg van zeespiegelstijging minder snel voorkomen. Het grootste deel van de lokale gemeenschap zal profiteren van deze bescherming, met inbegrip van lokale boeren, imkers, het bedevaartsoord en de crematie plaatsen. Als deze pilot succesvol blijkt te zijn, zullen er wat ons betreft nog enkele honderden STU’s worden gebouwd, vanaf weg naar zee tot aan Leonsberg.”

De aanleg van de eerste STU zal naar schatting enkele weken duren. Aansluitend worden mensen uit de lokale gemeenschap van Weg naar Zee opgeleid in de restauratie technieken van de STU’s.

Meer nieuws

HVB-topper Frans Kasantaroeno heengegaan

GFC NIEUWS- De politicus Frans Kasantaroeno is woensdag vrij plotseling overleden. Impotent of minder potent? Maak online gebruik van professionele adviezen van internationale topexperts. Klik…

Is Lager Beroepsonderwijs (LBO) tweederangs?

GFC NIEUWS- De resultaten van het schooljaar 2019-2020 zijn op alle niveaus sterk verbeterd. Impotent of minder potent? Maak online gebruik van professionele adviezen van…

Groene zeedijk voorbeeld voor de wereld

GFC NIEUWS- Het startsein voor het Groene Zeedijkproject te Weg naar Zee is woensdag gegeven. Impotent of minder potent? Maak online gebruik van professionele adviezen…

Roseline Daan nieuwe directeur Cultuur

GFC NIEUWS- Roseline Daan is de nieuwe directeur van het directoraat Cultuur, dat valt onder het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur. Impotent of minder…

RBTO houdt verdachte schietincident aan

GFC NIEUWS- Het Regio Bijstand Team Oost (RBTO) heeft op 19 september de 38-jarige Louise V. aangehouden en overgedragen aan de recherche van Regio Oost….

Weekend afsluiting brug over Beekhuizenweg

GFC NIEUWS- De brug over de Beekhuizenweg die leidt naar Livorno zal het komend weekeinde worden afgesloten voor herstelwerkzaamheden. Impotent of minder potent? Maak online…

Commissie gaat Valutawet evalueren

GFC NIEUWS- Er komt binnenkort een commissie om de Valutawet te evalueren. Impotent of minder potent? Maak online gebruik van professionele adviezen van internationale topexperts….

Man verhangt zich

GFC NIEUWS- Een man heeft dinsdagavond mogelijk zelfmoord gepleegd door zich te verhangen in een kamer. Impotent of minder potent? Maak online gebruik van professionele…

Massaprotest vrijdag tegen verhoogde benzineprijzen

GFC NIEUWS- Activist Stephano ‘Pakittow’ Biervliet organiseert vrijdag een massaprotest op het Onafhankelijkheidsplein tegen de verhoogde benzineprijzen. Impotent of minder potent? Maak online gebruik van…

Prijzen zullen verder omhoog schieten

GFC NIEUWS- De prijzen van goederen en diensten zullen als een speer omhoog schieten nu de Surinaamse dollars officieel in waarde is gehalveerd. Impotent of…

Dambreuk Weg naar Zee

GFC NIEUWS- In het afgelopen weekend is er door een breuk in de waterkerende dam te Brantimakkaweg (Weg naar Zee), zeewater binnengestroomd op de landbouwarealen…

Voedselpakketten verstrekt in Wageningen

GFC NIEUWS- In het weekend zijn er voedselpakketten verstrekt in het ressort Wageningen en het aangrenzende Inheemse dorp Post Utrecht. Impotent of minder potent? Maak…

Anil Dhanai nieuwe marktmeester Centrale Markt

GFC NIEUWS- De districtscommissaris van Paramaribo-Noordoost, Ricardo Bhola, heeft maandag Anil Dhanai in de functie van wnd. marktmeester aangesteld bij de Centrale Markt in Paramaribo….

Leo Brunswijk belooft transparantie RvC EBS

GFC NIEUWS- De nieuwe president-commissaris van de Raad van Commissarissen (RvC) bij de Energie Bedrijven Suriname (EBS), Leo Brunswijk, belooft een transparant beleid. Impotent of…

Nu 118 Covid-19-gevallen in Suriname

GFC NIEUWS- Het aantal actieve Covid-19-gevallen is verder gedaald naar 118. Impotent of minder potent? Maak online gebruik van professionele adviezen van internationale topexperts. Klik…