fbpx

Activisten gaan nadenken over volgende protest: Chan wil aandacht afleiden van werkelijke problemen

GFC NIEUWSREDACTIE- De Surinaamse activist, Curtis Hofwijks, en anderen houden donderdagavond een bijeenkomst voor eenieder die wil helpen nadenken over en helpen organiseren van het volgende protest in het land.

“Ik had verwacht dat Stephano Biervliet gisteren in vrijheid zou worden gesteld. Ik had gehoopt dat “we” niet hoefden op te roepen voor protest. Helaas,” zegt Hofwijks.

Hij hekelt het dat de aandacht wordt afgeleid van de werkelijke problemen in het land. President Chan Santokhi maakt volgens Hofwijks goed misbruik van de huidige ontwikkelingen om vreedzame protesten te boycotten, terwijl dat een grondwettelijk recht is van eenieder.

Rechter-Commissaris Roy Elgin heeft op het verzoek van de raadslieden tot invrijheidstelling van Stephano “Pakkitow” Biervliet en ter voorgeleiding overwogen en beschikt, inverzekeringstelling rechtmatig te achten en invrijheidstelling af te wijzen.

Bij de overwegingen zijn onder meer meegenomen de Wet Uitzonderingstoestand COVID-19 en richtlijnen, door de President van de Republiek Suriname getroffen, specifiek gericht op aanpak minimaliseren COVID-19. Het onderzoeksbelang is door de rechter-commissaris aanwezig geacht.

De Raadslieden van Pakkitow gaan in hoger beroep tegen het besluit. Pakkitow verblijft nog steeds te Santo Boma.

Diverse juristen betwisten de rechtmatigheid van de aanhouding van Pakkitow. Hij had niets te maken met de plunderingen en heeft vanaf het begin opgeroepen tot een vreedzaam protest. Bovendien heeft de rechter zich beroepen op een vervallen wet Covid-19.