fbpx

Actionnieuws rectificeert bericht met als titel: "Ingekomen melding Canawaima" op Facebook

GFC NIEUWS- Actionnieuws wenst allereerst duidelijk te maken dat Cynthia Enser-Stakel tot op heden
nog steeds de functie bekleed van Terminal Manager van de Canawaima Management Company N.V.
De informatie welke gebruikt is in het bericht door Actionnieuws geplaatst op Facebook alsook de daarin gedane beschuldigingen aan haar adres zijn in juli 2017 gebruikt door de toenmalige Raad van Commissarissen om haar, Enser op non-actief te plaatsen en om een poging te wagen om haar te doen ontslaan per augustus 2017, schrijft het medium.
De Arbeidsinspectie heeft na een gedegen onderzoek van de stukken aangeboden door Enser teneinde de aantijgingen te weerleggen, dit ontslag afgewezen althans geen toestemming verleend voor het verzoek van de Raad van Commissarissen van Canawaima tot ontslag van Enser.
Ondanks het duidelijk besluit van de Arbeidsinspectie, heeft de Canawaima Management Company de Kantonrechter het verzoek gedaan om de Arbeidsovereenkomst tussen Enser en Canawaima te beëindigen op basis van “gewichtige redenen”.
De gewichtige redenen die de Raad van Commissarissen heeft aangehaald zijn dezelfde beschuldigingen die de schrijver (ster), heeft opgesomd in het gewraakte bericht c.q. artikel welke door Actionnieuws op Facebook is geplaatst.
De Kantonrechter heeft partijen, Enser en de vertegenwoordiger van de Canawaima Management Company, breedvoerig en uitputtend gehoord in het kader van de vordering.
Enser heeft alle benodigde stukken, waaronder Raadsbesluiten, bonnen, brieven, kas- en bankboeken, notulen alsook alle jaarrekeningen met een goedkeuringsverklaring van de accountant daaraan verbonden kunnen overleggen.
De Kantonrechter heeft in haar overwegingen alle aantijgingen die Canawaima naar voren heeft gebracht om een ontslag te rechtvaardigen van de tafel geveegd.
Op 30 juni is uitspraak door de Kantonrechter gedaan in de zaak Canawaima Management Company versus Cynthia Enser-Stakel, waarbij de Kantonrechter de vordering van Canawaima integraal heeft afgewezen.
Het bericht geplaatst door Actionnieuws berust derhalve niet op waarheid.
“Mevrouw C. Enser heeft ervaren dat de schrijver (ster) slechts laster en smaad wil toebrengen aan haar persoon, hetgeen zij alsook haar familie als zeer onsmakelijk en beledigend hebben ervaren. Bij het plaatsen van het bericht heeft er bovendien geen hoor en wederhoor plaatsgevonden, nu daar het bericht zeer eenzijdig is opgesteld en niet getuigt van goed journalistiek. Smaad en laster raakt niet alleen de persoon in kwestie, in dit geval mevrouw C. Enser, maar ook het gezin, familieleden en vrienden.”
Actionnieuws biedt hierbij haar welgemeende verontschuldigingen aan mevrouw Enser en wenst haar veel succes toe in haar verdere carrière.

BEKIJK OOK
Meteorologische Dienst Suriname sluit tropische storm niet uit