Actiever en diverser seksleven voor vriendelijke mensen

Uit een Canadese studie blijkt dat wie zijn medemens minzaam bejegent, doorgaans ook een actiever en diverser seksleven heeft. De wetenschappers hebben sterke verbanden ontdekt tussen altruïsme en seksueel succes.

Om tot dit resultaat te komen, zijn twee experimenten uitgevoerd om de seksuele geschiedenis en de altruïstische neigingen van de deelnemers te analyseren. Daaruit bleek dat hoe hoger de bevraagden scoorden op het vlak van menslievendheid, hoe meer sekspartners ze hadden.

In het tweede experiment werden deelnemers gevraagd of ze bereid zouden zijn hun fictief financieel gewin weg te schenken. Wie daar positief op antwoordde, getuigde ook mee sekspartners te hebben.

Overige berichten