Acties bonden zorgsector uitgesteld

GFC NIEUWSREDACTIE- De bonden bij de Stg. Regionale Gezondheiddienst (BPRGD), het Diaconessen Ziekenhuis (BPDZ) en het Sint Vincent is Ziekenhuis (BPSVZ) hebben uit hoofde van hun verantwoordelijkheid, besloten om de geplande acties van tot nader order uit te stellen.

Het uitstellen van de acties is geen makkelijk besluit geweest, zeker omdat alle voorbereidingen reeds getroffen waren.

Voorts is aangegeven dat er verschillende momenten zijn geweest, waar er de aandacht is gevraagd van de autoriteiten, maar dat blijkt aan dovemansoren te zijn geweest.

De bonden hebben 2 persconferenties belegd vanaf oktober 2020.

Toen gebleken was dat er na de persconferenties  toch niet gereageerd is op de oproep richting regering hebben de bonden ten einde raad een schrijven gericht naar de minister van Volksgezondheid en duidelijk aangegeven waar het eigenlijk omgaat.

Bij de persconferenties hebben de bonden erop gewezen op de rol die ook zij al langer dan een jaar hebben vervuld vanaf het begin van de Covid-pandemie. Dag en nacht zijn zij bezig en van alle hoeken en gaten van Suriname bieden zij hulp.

Daar waar vroeger ook sommigen bang waren in contact te komen met geïnfecteerden, stonden zij klaar om die hulp te bieden.

BEKIJK OOK MEER GFC NIEUWS: Lange werkdagen zonder pauzes kunnen een burn-out veroorzaken

Er zijn zelf groepen die in aanmerking moeten komen voor de Covid-toelage, maar om de een of andere redenen wordt hen die vergoeding onthouden.

De bonden hebben ook daar de aandacht gevraagd, maar ze blijven een roepende in de woestijn.

Voorst wijzen de bonden op het feit dat zij in 2020 geen koopkrachtversterking hebben ontvangen. De directies van de instellingen geven aan dat zij geen middelen hebben, omdat de inkomsten niet toereikend zijn om de salarissen aan te passen.

Steeds weer krijgen de bonden dat o.a de ligdag tarieven van SRD 500 zoveel allang achterhaalt zijn. Door het uitblijven van de salaris correctie is het leven ondragelijk geworden voor de mensen. Terwijl men bezig is met alle liefde hun werk doen.

Tijdens de eerste en tweede golf van de pandemie hebben mensen langer moeten werken. Men kon geen vrijaf nemen, omdat er een tekort is aan voornamelijk verpleegkundigen.

De bonden hebben op verschillende momenten gevraagd om een start te maken met de cao-onderhandelingen, omdat zij de prijzen in de winkels niet meer aankunnen.

Ook transport naar en van het werk wordt een probleem. Ziekenhuizen hebben ook geen kledinggeld kunnen uitbetalen.

Omdat er steeds weer gezegd wordt dat er geen middelen zijn en geen enkel autoriteit oor heeft voor onze noden, hebben de bonden tenslotte iets langer dan een maand terug, de minister van Volksgezondheid een schrijven doen toekomen en gevraagd er zorg voor te dragen dat de kledinggelden uitbetaald worden en dat de instellingen de opgestarte onderhandelingen afronden. Ook hierop kregen de bonden geen reactie.

Derhalve hebben de bonden besloten om de serieusheid van hun eisen te laten merken, hebben zij besloten om samen te beginnen met ééndaagse actie en op woensdag 29 april niet op het werk te verschijnen.

Mocht dat ook niet baten, zullen de bonden in actie gaan totdat er een bevredigende oplossing is gevonden.

Na lang en rijp beraad hebben de bonden, met oog op de opmars van de derde golf Covid-pandemie besloten de acties op te schorten tot nader order.

Directe verscherping van de actie, zal afhangen van de duur van de derde golf en de eventuele reactie van de autoriteiten.

Overige berichten