Actieplan voor potentiële ananasindustrie

Positieve perspectieven bestaan voor de ananassector in Suriname om uit te groeien tot een exportsector.

Vanwege dit feit is het van belang dat alle relevante stakeholders een bijdrage leveren om de ananas waardeketen te structureren, versterken en te vergroten.

In een 3 ADI+ closing workshop, welke op dinsdag 19 februari 2019 in het IGSR-gebouw is gehouden, is het actieplan gepresenteerd dat voortvloeit uit de ananas validatie workshop van oktober 2018.

De FAO-senior economist David Neven deelde desgevraagd mee dat het actieplan aangeeft, wat er specifiek zal moeten gebeuren binnen de ananas waardeketen in Suriname, om de visie die vorig jaar is geformuleerd te realiseren. De visie is namelijk om in 2030 ongeveer 20.000 ton aan ananas te verwerken. De investering om deze visie te realiseren is geschat op USS 8 miljoen.

Om hierin te voorzien, wordt uitgekeken naar directe investeringen vanuit de private sector gecombineerd met een aantal grants, om de risico te verlagen voor de private sector en met lage interest leningen via internationale of regionale ontwikkelingsbanken. Neven is hoopvol gestemd dat dit plan voor met name donoren interessant zal zijn, omdat het een ketenbenadering is.

Volgens Neven zal ten eerste er naartoe gewerkt moeten worden dat de ananasproductie op een zeer efficiënte manier omhoog gaat. Hierdoor wordt het winstgevend voor de boeren en kan de kwaliteit, de productieprijs en het volume op een hoger niveau worden gebracht, waardoor de verwerkingsindustrie opgang kan komen. Het plan is daarom gepresenteerd voor zowel donoren, de overheid als de private sector.

Nationale ondersteuning

De ministeries van LVV, RO en HI&T leveren een wezenlijke bijdrage aan de zogeheten 3 ADI+ project (Accelerator for Agriculture and Agroindustry Development and Innovation), dat door de FAO (Food and Agriculture Organisation), de UNIDO (United Nations Industrial Development Organization) en de International Trade Centre (ITC) wordt ondersteund.

In dit kader hebben de ministers Stephen Tsang van HI&T en Edgar Dikan van RO de aanwezigen ook tijdens de workshop toegesproken. Beide bewindslieden zijn van oordeel dat er in de ananassector geïnvesteerd moet worden, daar deze sector grote exportpotentie bezit.

Minister Tsang benadrukte in zijn toespraak dat het een nationaal streven is om de ananasindustrie te laten groeien. Niet alleen vanuit de overheid, maar zelfs president Desiré Bouterse in hoogst eigen persoon heeft zijn persoonlijke aandacht en ondersteuning gegeven aan de stakeholders in de ananassector.

Deze ondersteuning moet gezien worden in het kader van de visie van president Bouterse om Suriname tot voedselschuur van het Caribisch gebied te maken. Verder gaf de minister aan dat op zowel ministerieel- als districtsniveau, de publieke sector bronnen heeft aangeboord om de groei van de ananassector in Suriname te ondersteunen en te faciliteren.

Op regionaal gebied wordt thans onderhandeld voor een mogelijke samenwerking met Antiqua, om een nieuw ananas product voor de export te ontwikkelen.

Voor het ministerie van Handel, Industrie en Toerisme is dit project daarom uitermate belangrijk en wordt door alle drie hoofd beleidsgebieden ondersteund. Op het gebied van Handel, worden er zowel lokale als buitenlandse exportmarkten geïdentificeerd voor het faciliteren van verse en verwerkte ananasproducten.

Ondersteuning wordt ook geboden bij de exportprocessen, het invullen van formulieren en het helpen begrijpen van exportreglementen.

Op Industriegebied worden samenwerkingen tussen boeren en fruitverwerkers vergemakkelijkt, door onder andere trainingen, financiële ondersteuningen voor equipement als ook gecertificeerde processen voor boeren middels het IFS (Innovation for Firms in Suriname) programma.

Voor wat betreft de Toerisme, is ondersteuning gegeven aan de eerste Nana Fest 2018, een waar ananasfestijn waar de inheemse gemeenschappen aan meedoen.

Het actieplan dat gepresenteerd is daagt een ieder uit, om te werken aan de toekomst van de ananasindustrie in Suriname.

Volgens de HI&T-minister is het belangrijk dat een ieder zichzelf de vraag stelt “wat zijn/haar rol is binnen de ananas waardeketen om vanuit dit individuele perspectief dit plan om te zetten in succes”.

Overige berichten