fbpx
Actiegroep Seti NPS: Partij lijdt aan bloedarmoede en inteelt

“De NPS inspireert niet meer en is een groot deel van haar achterban (kiezers) kwijtgeraakt aan politieke rivalen. De NPS heeft veel van zijn glans verloren en leidt aan bloedarmoede en inteelt. Wij willen samen met u en alle andere NPS-ers een halt toeroepen aan de verdere afgang van de partij”, klinkt het in een tweede brief van de Actiegroep Seti NPS aan het bestuur van de Nationale Partij Suriname.

De groep had reeds in een brief van 12 juni het hoofdbestuur van de groene partij ingelicht over de beweegredenen en standpunten van de Actiegroep Seti NPS.

Et hoofdbestuur heeft echter tot op heden geen schriftelijk antwoord gegeven met betrekking tot de inhoudelijke aspecten van de brief. “Wij betreuren het dat wij niet ontvangen zijn geworden voor een gesprek om de bezorgdheid die er is te delen en gezamenlijk te zoeken naar een nieuwe weg van groei en bloei van de NPS”, staat in de brief die is ondertekend door Albert Assen, Winston de Ramdhani en Armand Zunder.

Zij wijzen erop dat een groot aantal leden van de partij zich ernstig zorgen maakt over de positie van de NPS in het politiek krachtenspel. Mede als gevolg van de pijnlijke nederlaag bij de verkiezingen op 25 mei 2015 is het geloof en vertrouwen in de partij afgebrokkeld tot alarmerende proporties.

Wij willen samen bouwen aan een democratische en sterke politieke partij die wederom zal schitteren aan het politiek firmament. Maar dan moeten wij de durf hebben om onze mening te verkondigen.

De Actiegroep Seti NPS zegt het voortouw te nemen om fundamentele vraagstukken aan de kaak te stellen. Zij betreurt het daarom dat de leiding een negatieve toon gezet heeft door tegen beter weten in de leden van de actiegroep te bestempelen als kwaadwilligen. Dat getuigt niet van grootheid en goede wil voor overleg.

Hieronder de rest van het schrijven van de actiegroep:

Het is al gebleken dat uw fanatieke volgelingen het tot kunst verheven hebben om de voorzitter naar de mond te praten. Daarbij wordt er niet voor geschroomd om de voormannen van de ‘Actiegroep Seti NPS’ meedogenloos neer te halen en te veroordelen. Dit doet men nog voordat men kennis heeft genomen van het beginselprogramma voor redding, groei en bloei.

Wij willen voor alle duidelijkheid onder uw aandacht brengen dat het bij de Actiegroep Seti NPS niet gaat om persoonlijke zaken. Het gaat er om onze partij te redden van een verkiezingsdebacle bij de komende verkiezingen. Hiervoor moeten een aantal politiek-organisatorische zaken worden aangepakt en moeten de leden en sympathisanten van de partij goed worden gemotiveerd en worden geïnspireerd.

Wij zijn ons eveneens bewust van het feit dat de ‘Actiegroep Seti NPS’ op dit moment geen onderdeel van de formele structuur van de partij is. De actiegroep bestaat echter uit personen die liefde hebben voor de partij. Zij zijn veelal lid van de structuren van de partij. Zij vertolken wel de mening en bezorgdheid van veel NPS-ers. Zij zijn vastbesloten om de partij van een politieke ondergang te behoeden.

De ‘Actiegroep Seti NPS’ is de mening toegedaan dat er urgent en resoluut moet worden opgetreden om het getij te keren. Het gaat niet om persoonlijke belangen maar om het voortbestaan van de NPS

Wij doen andermaal een beroep op u om de actiegroep Seti NPS op zeer korte termijn te ontvangen zodat wij de diverse pijnpunten en oplossingen die wij zien met u kunnen delen”, aldus de Actiegroep Seti NPS.

Meer nieuws

Nog geen uitkering uit Covid-19 Fonds

GFC NIEUWS- Het ministerie van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken laat weten dat het uitbetalen van de werkloosheidsuitkering aan werklozen die tijdens de operatie van het…

Ingezonden| Onze Staatsbedrijven

GFC NIEUWS- In de media lazen wij dat de president van Suriname onlangs een onderhoud heeft gehad met de president-commissarissen van een aantal Staatsbedrijven. Impotent…

Duurzaam sociaal vangnet in aanmaak

GFC NIEUWS- Het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting heeft een traject ingezet om te komen tot een duurzaam sociaal vangnet. Hiervoor vindt er een…

lijk 15-jarige jongen geborgen

GFC NIEUWS- Daags na het politiebericht over de vermoedelijke verdrinking van de 15-jarige Diren Surjbali is zijn ontzielde lichaam uit de Nickerierivier gehaald. Impotent of…

HVB-topper Frans Kasantaroeno heengegaan

GFC NIEUWS- De politicus Frans Kasantaroeno is woensdag vrij plotseling overleden. Impotent of minder potent? Maak online gebruik van professionele adviezen van internationale topexperts. Klik…

Is Lager Beroepsonderwijs (LBO) tweederangs?

GFC NIEUWS- De resultaten van het schooljaar 2019-2020 zijn op alle niveaus sterk verbeterd. Impotent of minder potent? Maak online gebruik van professionele adviezen van…

Groene zeedijk voorbeeld voor de wereld

GFC NIEUWS- Het startsein voor het Groene Zeedijkproject te Weg naar Zee is woensdag gegeven. Impotent of minder potent? Maak online gebruik van professionele adviezen…

Roseline Daan nieuwe directeur Cultuur

GFC NIEUWS- Roseline Daan is de nieuwe directeur van het directoraat Cultuur, dat valt onder het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur. Impotent of minder…

RBTO houdt verdachte schietincident aan

GFC NIEUWS- Het Regio Bijstand Team Oost (RBTO) heeft op 19 september de 38-jarige Louise V. aangehouden en overgedragen aan de recherche van Regio Oost….

Weekend afsluiting brug over Beekhuizenweg

GFC NIEUWS- De brug over de Beekhuizenweg die leidt naar Livorno zal het komend weekeinde worden afgesloten voor herstelwerkzaamheden. Impotent of minder potent? Maak online…

Commissie gaat Valutawet evalueren

GFC NIEUWS- Er komt binnenkort een commissie om de Valutawet te evalueren. Impotent of minder potent? Maak online gebruik van professionele adviezen van internationale topexperts….

Man verhangt zich

GFC NIEUWS- Een man heeft dinsdagavond mogelijk zelfmoord gepleegd door zich te verhangen in een kamer. Impotent of minder potent? Maak online gebruik van professionele…

Massaprotest vrijdag tegen verhoogde benzineprijzen

GFC NIEUWS- Activist Stephano ‘Pakittow’ Biervliet organiseert vrijdag een massaprotest op het Onafhankelijkheidsplein tegen de verhoogde benzineprijzen. Impotent of minder potent? Maak online gebruik van…

Prijzen zullen verder omhoog schieten

GFC NIEUWS- De prijzen van goederen en diensten zullen als een speer omhoog schieten nu de Surinaamse dollars officieel in waarde is gehalveerd. Impotent of…