Actiegroep binnen BvL/ALS gaat in op patstelling met huidig bestuur

GFC NIEUWSREDACTIE- De afgelopen periode is er een patstelling ontstaan tussen ontevreden leden en het bestuur van de Bond van Leraren (BVL)/Alliantie voor Leerkrachten in Suriname (ALS).

Ontevreden leden hebben zich gebundeld in een actiegroep Verniewingsbeweging BvL/ALS.

In een persbericht somt de actiegroep diverse punten op.

De patstelling ligt in de volgende feiten:

De voorzitter van de bond Mangre heeft zich tijdens haar voorzitterschap gekandideerd bij de algemene, vrije en geheime verkiezingen op 25 mei 2020 en is gekozen tot lid van de nationale assemblee, wat indruist tegen het principe van de BVL/ALS om een onafhankelijke mening te hebben tegen de regering.

BEKIJK OOK MEER GFC NIEUWS: Geestelijke zegt dat geslachtsgemeenschap voor het huwelijk geen zonde is

Besmette beveiliger beëindigt eigen leven na te lang wachten op vrij ziekenhuisbed

Wij van de actiegroep vinden dat er degelijk sprake is van belangenverstrengeling.

1. Al geruime tijd is er een conflict tussen bestuursleden, shopstewards en de voorzitter vanwege gebrek aan communicatie:

– De shopstewards zijn ingedeeld in 2 verschillende WhatsApp groepen. In een van de groepen is de voorzitter persoonlijk aanwezig terwijl de kritische shopstewards niet zijn meegenomen in de groep.
– De voorzitter vergadert met specifieke shopstewards in plaats van alle shopstewards die informatie moeten doorspelen naar de leden.
– Het overgroot deel van de shopstewards heeft geen contact met de voorzitter en wordt ook niet uitgenodigd voor vergaderingen.

2. Op de laatste vergadering van 29 november 2019 heeft de algemene leden vergadering (ALV) bepaald dat de verkiezingen in augustus 2020 moesten plaatsvinden.

De zittingsperiode van het huidig bestuur was tot mei 2019. Artikel 9 van het statuut geeft duidelijk aan dat het bestuur voor een periode van drie achtereenvolgende jaren wordt gekozen.

3. Leden vinden dat hun belangen niet in voldoende mate worden behartigd.

Om deze patstelling enigszins op te lossen is er een actiegroep in het leven geroepen die het volgende ten doel heeft gesteld:

1. Een vergadering (ALV) afdwingen waar de leerkrachten hun misnoegen kunnen uiten over o.a. hun financiële situatie en de SZF-kaart die geen waarde heeft.

Verder kan tijdens deze vergadering ook de financiële status van de BVL/ALS worden gepresenteerd welke een poos niet heeft plaatsgevonden.

2. Het opdragen van het bestuur Mangre om het besluit van de ALV d.d. 29 november 2019 uit te voeren. Wij willen de voorzitter erop attenderen dat de kracht van de bond nog steeds ligt bij de leden.

3. Op de vergadering een commissie te benoemen die de verkiezingen voor een nieuw bestuur zal voorbereiden.

4. Een betere waardering voor de parttime leerkrachten van de avondscholen die bijvoorbeeld om de drie maanden een salaris ontvangen in plaats van maandelijks.

5. Een herwaardering van het loon, aangezien het salaris van een leerkracht niet meer toereikend is.

6. Begrafenisverzekering

7. Het opzetten van een recreatieoord t.b.v. leerkrachten

8. Betere medische voorzieningen ( bijvoorbeeld 2e klasse ligging i.p.v. 3e klasse )

9. Het in aanmerking doen komen van een huurkoop woning of perceel.

BEKIJK OOK MEER GFC NIEUWS: Waarom het belangrijk is om een goede mondgezondheid te hebben tijdens de zwangerschap

In de samenleving gaat men ervan uit dat leerkrachten alleen voor salarisverhoging vechten terwijl de bovenstaande zaken duidelijk aangeven dat het niet alleen om salaris verhoging gaat maar ook andere zaken waar de leerkrachten recht op hebben.

Wij hebben daarom een bondsvoorzitter nodig die voor al deze belangen zal opkomen!

Artikel 10 van het ALS statuut geeft duidelijk aan dat gewone leden een vergadering (ALV) mogen aanvragen. Indien het bestuur het niet binnen de gestelde termijn uitschrijft mogen de leden zelf een ALV uitschrijven en wel volgens de werkwijze van het bestuur.

Deze actiegroep ALS zal zo snel mogelijk een brief richten naar de voorzitter waar er gevraagd zal worden naar een ALV/ Verkiezingen.

Om de actiegroep bestaansrecht te geven is er een google form ontwikkeld waarbij leerkrachten aangesloten bij een van deze bonden zich kunnen uiten door middel van het doen invullen van het formulier.

Let wel: het gaat hier niet om het registreren van leerkrachten voor een nieuwe bond. Het gaat erom dat de leerkrachten middels dit formulier kunnen aangeven als de verkiezingen uitgeschreven moeten worden of niet.

De actiegroep zal met de ingevulde formulieren en eventuele handtekeningen het huidig bestuur onder leiding van Mangre overtuigen om de vergadering (verkiezingen) te doen uitschrijven en de wil van het hoogste orgaan namelijk de ALV te doen uitvoeren.

De actiegroep roept daarom alle leden, aspirant-leden, en zij die contributie betalen op om het formulier in te vullen en zich te bundelen ten einde dit doel te bereiken. De link van het formulier is te vinden op de Facebook page ALS/ BVL actiegroep.

Zonder strijd geen overwinning.

Namens de actiegroep,
1. Landveld, P.
2. Elcock, A.
3. Sewgolam, M.
4. Creebsburg, G.
5. Valies, S.
5. Duyzer, N.
6. Geogetin G.
7. en overige Leden, aspirant-leden, en zij die contributie betalen die reeds hebben aangegeven dat er verkiezingen uitgeschreven moeten worden.

BEKIJK MEER GFC NIEUWS: KLIK HIER

Overige berichten