Actiedreiging bewoners Gangaram Pandayweg voorlopig van de baan

GFC NIEUWSREDACTIE- Vandaag heeft op het commissariaat te Groningen in het district Saramacca (Suriname) een overleg plaatsgevonden tussen vertegenwoordigers van Staatsolie, een vertegenwoordiging van het ministerie van Openbare Werken, de districtscommissaris van Saramacca en de vertegenwoordigers van de bewoners van de Gangaram Pandayweg in het district.

Eerder hadden de bewoners via hun vertegenwoordigers per schrijven d.d. 19 juli 2023, een ultimatum gesteld aan Staatsolie en het ministerie van Openbare Werken, dat indien zij op 10 augustus, niet een aanvang zouden maken met de rehabilitatie van de Gangaram Pandayweg, de bewoners over zouden gaan tot het afsluiten van de weg.

Er zou alleen toegang verleend worden voor de bewoners en bezoekers van Gangaram Pandayweg. De Staatsolie N.V. en de Overheid zouden toegang tot de weg worden verboden.

De districtscommissaris van Saramacca, Sherin Bansi-Durga, heeft naar aanleiding hiervan op 31 juli een gesprek gehad met de actieleiders en gevraagd om middels de weg van dialoog dit slepend geschil op te lossen.

OOK INTERESSANT
Waterzuiveringsinstallatiesysteem Pikin Saron in gebruik genomen

Partijen hebben aan tafel de actiepunten besproken en zijn tot afspraken gekomen.

Ricardo Soekhlal van Staatsolie gaf aan dat op verschillende locaties in de Gangaram Pandayweg de verzakkingen bij duikers aangepakt zullen worden.

Ook is er op de planning van Staatsolie om in de komende maanden de weg na km 6,5 aan te pakken en dan wel de weg te verbreden, de bermen waar nodig af te scheren en de slechte delen op te vullen met opvulzand.

Het waarnemend hoofd van wegen van het ministerie van Openbare Werken Pawiro-Oelomo gaf op haar beurt aan dat het ministerie momenteel niet over de financiële middelen beschikt om de 30 km lange weg te asfalteren, zoals wordt geëist door de bewoners.

Voorst zei ze dit mee te nemen en verder de rapporten aan de leiding van het ministerie om het op termijn op de begroting van het ministerie te kunnen opbrengen.

Bansi-Durga stelde op haar beurt het resultaat van dit gesprek ook te zullen rapporteren aan de betrokken ministeries en het Kabinet van de President.

OOK INTERESSANT
Suriname behaalt derde evaluatie bestuursraad IMF

De actieleiders hebben de voorstellen voor aanpak zoals aangegeven door Staatsolie en het ministerie Openbare Werken meegenomen om door te communiceren met de bewoners.