Actiecomité Alcoa: Moment van de waarheid aangebroken

GFC NIEUWS- “Het moment van de waarheid is aangebroken. DNA zal stemmen over de finale concepten die de regering heeft ingediend ter beëindiging van de Brokopondo Overeenkomst.”

“Zal DNA kamerbreed land en volk verdedigen tegen Alcoa of zal een verdeelde DNA dit land verkopen ? Het volk kijkt uit naar wat er gaat gebeuren,” haalt het Actiecomite Alcoa aan in een verklaring.

Het is een lange en moeilijke weg geweest naar dit punt. Het Actiecomité Alcoa (ACA) wenst het volgende vast te stellen:

Alcoa maakt op 24 juni 2014 bekend dat zij uit Suriname gaat vertrekken en op 30 november 2015 de plant te Paranam gaat stilleggen.

De Nationale Assemblée (DNA) vraagt de regering geen rekenschap van hoe het mogelijk is dat de Brokopondo Overeenkomst(BO) wordt veranderd zonder goedkeuring van DNA.

Op 28 augustus 2018 verklaart Alcoa dat zij de productie van aluinaarde heeft stilgelegd en dat zij met toestemming van de regering bezig is met het ontmantelen van de plant.

DNA vraagt de regering wederom geen rekenschap van de onwettige handelingen van de regering.

DNA vraagt externe deskundigen om de finale voorstellen van de regering over de wijziging van de BO te bestuderen.

Vermeldenswaard is dat deze voorstellen vervat waren in de MoU die door DNA in 2015 unaniem was afgewezen en teruggestuurd naar de regering.

De externe deskundigen hebben in een lijvig rapport DNA geadviseerd om de finale concepten die de regering heeft ingediend af te wijzen.

Zij constateren dat de concepten in strijd zijn met het in Suriname geldend recht, niet voordelig zijn voor de Staat Suriname en op sommige aspecten zelfs onethisch zijn.

DNA plaatst, ondanks de aanbevelingen van haar eigen deskundigen en de storm van protest uit de gemeenschap, de concepten van de regering toch op de agenda.

De regering verklaart in DNA dat zij niet opnieuw onderhandelingen gaat voeren met Alcoa. DNA is voor voldongen feiten en gedane zaken geplaatst. De regering zegt in feite aan DNA: wij hebben lak aan u DNA!

DNA heeft de onwettige handelingen van de regering niet ongedaan gemaakt en werkt daardoor mee aan het schenden van onze grondwet en het ondermijnen van haar eigen gezag .

Het gezegde “Senatum deliberante, perit Saguntum” (Terwijl de senaat vergadert, gaat Saguntum ten onder”), verwijst naar een eindeloze overlegsituatie waarbij men de beste kans op ingrijpen lijkt te laten schieten.

Het moment van de waarheid is aangebroken. Het is erop of eronder voor Suriname tegen ALCOA.

Zal DNA eensgezind opkomen voor Suriname of zal een verdeelde DNA ons land uitverkopen aan ALCOA?

Wetten gelden niet alleen voor de burgers maar ook voor de regering. Indien de DNA de onwettige praktijken van de regering niet afstraft geeft zij de huidige regering en toekomstige regeringen een vrijbrief om wetten te overtreden wanneer het hun goed uitkomt. Hierdoor worden er gevaarlijke precedenten geschapen voor de toekomst.

ACA roept de Assemblee op om de onwettige handelingen van de regering ongedaan te maken en te stoppen met het bespreken van de onzalige conceptovereenkomsten die werden bekokstoofd door de presidentiële commissie en de gang naar de Foreign Corrupt Practices Act te ondernemen.

Overige berichten