fbpx

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/gfcnieu1/public_html/wp-content/themes/mts_newsonline/functions.php on line 175

Actiecomité Alcoa eist antwoorden van DNA en regering

Actiecomité Alcoa eist antwoorden in deze nationale zaak en beschouwt het als onacceptabel dat deze kwestie nu al sinds 2015 onbeantwoord blijft. “Daarom willen wij binnen twee weken zien dat alle activiteiten verband houdende met de ontmanteling van Paranam onmiddellijk worden stopgezet totdat er duidelijkheid hierover is gegeven en DNA zich heeft uitgesproken”, staat in de petitie die vrijdag is overhandigd aan DNA.

Het comité roept DNA op om op te komen voor ons nationaal belang en zich van haar taken en bevoegdheden te kwijten en verantwoording afdwingt van de regering conform de Grondwet.

Verder wordt geëist dat de regering volledige openheid van zaken geeft over de inhoud van de MoU en duidelijkheid verschaft over de volgende zaken:

a. Hoe de overdracht van de waterkrachtcentrale te Afobakka in goed functionerende staat zal geschieden en wie de controle en uitvoering daarover krijgt toegewezen

b. Wat er gebeurt met rechten verleend onder de Brokopondo Overeenkomst, aangaande terreinen, wegen, erfdienstbaarheid, belastingvoordelen, enzovoort.

c. Status van de energieovereenkomst van 1999 (afkoop Hydro-energie na sluiting aluminiumfabriek, en het vastgestelde tarief)

OOK INTERESSANT
Regering bespreekt vraagstukken met VIDS

d. Zijn er studies gemaakt van de impact van Alcoa operaties sinds 1922 op milieu en volksgezondheid in Suriname? En wie bekostigt, voert uit, en overziet dergelijke studies?

e. Wie bekostigt en ziet toe op de rehabilitatie van alle door de operaties van Alcoa van Suralco vervuilde en uitgemijnde gebieden volgens de relevante overeenkomsten, wetten en internationale verdragen?

f. Wat zal gebeuren met de overname van alle opstallen?

g. Zijn er mogelijkheden voor een doorstart van de bauxietindustrie in beeld gebracht?

“Verder eisen wij dat de regering duidelijkheid verschaft over de bemensing van de presidentiële commissie en mogelijke verstrengeling met particuliere belangen. Gezien het feit dat er werkzaamheden zijn aangevangen, en de voorzitter van de presidentiële commissie hierover in de media heeft gezegd dat deze ontmanteling zal plaatsvinden en er maar geen antwoorden komen, achten wij ons genoodzaakt actie te ondernemen en deze petitie aan DNA aan te bieden”, aldus het Actiecomité Alcoa.(GFC)