Actie RBT Paramaribo opgeheven

Het gesprek dat minister Stuart Getrouw van Justitie en Politie op instructie van president Desiré Bouterse heeft gehad met de Surinaamse Politiebond (SPB) is constructief verlopen.

Het bestuur van de SPB had naar aanleiding van de kwestie van de inverzekeringstelling van drie politieambtenaren van het Regio Bijstand Team (RBT) een schrijven gericht aan de president. Het RBT dat in actie was, heeft per direct haar werkzaamheden hervat.

Het ministerie van Justitie en Politie onderschrijft de democratische rechtstaat. Er is sprake van scheiding der machten en moet eenieder zich onderwerpen aan de wet.

Op grond hiervan moest de speciale eenheid per direct wederom aan te vangen met haar werkzaamheden om de bijdrage te leveren aan de handhaving van de interne veiligheid.

Het ministerie van Justitie en Politie zal te allen tijde alles in het werk stellen dat het vertrouwen in haar niet wordt geschaad, meldt het NII.

Overige berichten