fbpx
“Achterstallige betaling regeringsfunctionarissen bij wet geregeld”

GFC NIEUWS- De geldelijke voorzieningen voor de president, de vicepresident, de ministers en onderministers zijn overeenkomstig de betrekkelijke bepalingen van de Grondwet bij wet geregeld.

In een verklaring zegt de regering dat zij heeft besloten, conform de resolutie van 28 september 2018, no. 10.451/18., SB No.89, houdende vaststelling nieuwe Bezoldigingsreeks, te rekenen van 1 januari 2017, voor landsdienaren en met hen gelijkgestelden, de over 1 januari 2017 t/m augustus 2018 te betalen TWK alsook de achterstallige verhoging van 25%, alsnog toe te kennen en als zodanig uit te betalen.

De president had op de leden van de regering het beroep gedaan om de financiële voorzieningen vooralsnog niet te effectueren, ondanks het bestaan van de aanspraak op aanpassing van het inkomen op de voet van de betrekkelijke regelgeving. De regering heeft onder de omstandigheden van het moment toen meegewerkt aan de verhoging van de bezoldiging van de Rechtelijke Macht, de Rekenkamer, de Nationale Assemblee en andere Staatsorganen.

Vastgesteld moet worden dat de regering in niet ondergeschikte positie figureert in ons democratisch bestel, waarbij de relatie tussen de in de Grondwet genoemde machten wordt beheerst door de trias politica. Een relatie die ook tot uitdrukking komt door op verschillende punten overeenkomende financiële voorzieningen.

Deze relatie is onder druk komen te verkeren door de achterstand in het inkomen van de uitvoerende macht in vergelijking met de inkomensstructuur bij de Rechterlijke Macht en de Nationale Assemblee. Dit verschil werd door de regering zo lang als mogelijk aanvaard, doch het was onvermijdelijk dat zonder wetswijziging ter zake er op een gegeven moment uitvoering moest worden gegeven aan de wetten over de financiële voorzieningen van de leden van de regering.

De overwegingen die hebben geleid tot dit besluit zijn o.a.:

1. De wettelijke regelingen i.c.
– Wet Financiële Voorzieningen President en Vice-President S.B. 1988 no. 55, zoals laatstelijk gewijzigd bij S.B. 1994 no. 79.

– Wet Financiële Voorzieningen Ministers en Onder-Ministers S.B. 1988 no. 58, zoals laatstelijk gewijzgd bij S.B. 1994 no.78.

2.In de afgelopen periode zijn evenwel voor diverse Staatsorganen alsook het Hoge College van Staat de bezoldiging en toelagen wel aangepast.

3. Dat de punten 1 en 2 doorslaggevend zijn geweest bij het alsnog wettelijk doen toekennen van de rechtens daarop aanspraak makende Financiële voorzieningen voor Regeringslieden.

Ten overvloede wordt benadrukt dat betrokkenen rechtens aanspraak maken op de eerder toegekende verhoging, vide eerder genoemde wetgeving, welke zonder enige wettelijke grondslag tot op heden niet is uitbetaald.

Ook wenst de Regering verder te benadrukken dat de in de media verschenen bedragen niet volkomen juiste berekeningen betreffen, en dus door leden van het kabinet voor het eerst onder ogen zijn gezien.

De afhandeling van deze aangelegenheid dient verder te geschieden over de relevante periode, conform alle geldende wettelijke, administratieve en comptabele procedures en regelingen. Zoals verder het geval is bij de uitbetaling van de schadeloosstelling, zal ook hier de belasting premie van toepassing zijn. Alle opzettelijke verspreiding , overigens strafbare handelingen, van tendentieuze en misleidende informatie betreurt de regering.

Tegen de achtergrond van transparantie gaat de regering met dit bericht over tot de orde van de dag en roept alle Surinamers op, als een waardig volk verder te bouwen aan de ontwikkeling van onze Republiek.

Meer nieuws

Rijbewijs verkeerscrimineel ingevorderd

GFC NIEUWS- De politie van Flora kreeg onlangs een melding binnen van een botsing in de Corantijnstraat tijdens de lockdown. Dikke vrouwen makkelijk slank met…

Paramaribo Zoo vanaf maandag weer open

GFC NIEUWS- Op maandag 13 juli gaat de Paramaribo Zoo weer open. Dikke vrouwen makkelijk slank met LC- methode van Constantin, zeggen wetenschappers. Klik op…

Dr en rr landelijk op volle sterkte

GFC NIEUWS- Met de beëdiging van de districtsraden (dr) en ressortraden (rr) van Paramaribo en Sipaliwini heeft het ministerie van Regionale Ontwikkeling (RO) dit traject…

Hoofdbestuur NPS voor het gerecht gesleept

GFC NIEUWS- Enkele leden van de Nationale Partij Suriname (NPS) hebben vrijdagmiddag een kort geding aangespannen tegen het hoofdbestuur van deze partij. Dikke vrouwen makkelijk…

Anti-Fraude Platform beëindigt werkzaamheden

GFC NIEUWS- Het Anti-Fraude Platform Verkiezingen 2020 (AFP) heeft vandaag haar eindrapport aangeboden aan DNA-voorzitter Ronnie Brunswijk en VHP-voorzitter Chan Santokhi en heeft hiermee haar…

Rijexamens weer vanaf 20 juli

GFC NIEUWS- De rijexamens die vanaf 16 maart wegens de Covid-19-pandemie waren stopgezet zullen op maandag 20 juli wederom van start gaan. Dikke vrouwen makkelijk…

Markten vanaf 13 juli weer normaal open

GFC NIEUWS- De diverse openbare markten, waaronder de Centrale – en de Vreedzaam Markt worden maandag weer opengesteld voor het publiek. Dikke vrouwen makkelijk slank…

Braziliaanse goudzoeker 18e Covid-dode

GFC NIEUWS- Een Braziliaanse goudzoeker heeft vanmiddag het leven gelaten als gevolg van Covid-19. Dikke vrouwen makkelijk slank met LC- methode van Constantin, zeggen wetenschappers….

58 jaar Torarica Resort

GFC NIEUWS- Het begon allemaal op dinsdag 10 juli 1962; de dag waarop Torarica Resort haar deuren officieel opende voor het publiek. Dikke vrouwen makkelijk…

Beëdiging dr en rr Marowijne voltooid

GFC NIEUWS- Minister Edgar Dikan van Regionale Ontwikkeling (RO) heeft op 9 juli acht van de negen districtsraadsleden (dr) van Marowijne beëdigd. Dikke vrouwen makkelijk…

Cashprobleem bij Surinaamse banken

GFC NIEUWS- De Surinaamse banken kampen met een tijdelijk cashvoorraadprobleem in Surinaamse dollars. Dikke vrouwen makkelijk slank met LC- methode van Constantin, zeggen wetenschappers. Klik…

Covid-19: 21 genezen, 29 positief getest

GFC NIEUWS- Vandaag mochten 21 personen die besmet waren met het coronavirus naar huis. Dikke vrouwen makkelijk slank met LC- methode van Constantin, zeggen wetenschappers….

Projectvoorstellen in studie bij LVV

GFC NIEUWS- De Covid-19-pandemie heeft ook op de stakeholders van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) invloed gehad. Dikke vrouwen makkelijk slank met…

10 personen met Covid-19 niet te traceren

GFC NIEUWS- Een groep van 10 Covid-19 positief geteste patiënten is niet te bereiken voordat ze genezen kunnen worden verklaard. Dikke vrouwen makkelijk slank met…

Grootste deel dr-leden al in functie

GFC NIEUWS- Het grootste deel van de leden van de districtsraden (dr) is al beëdigd en toegelaten. Dikke vrouwen makkelijk slank met LC- methode van…

Goudzoeker verdronken in put

GFC NIEUWS- Een Braziliaanse goudzoeker is maandag in een put gevallen en verdronken. Dikke vrouwen makkelijk slank met LC- methode van Constantin, zeggen wetenschappers. Klik…

16e persoon overleden aan Covid-19 in Suriname

GFC NIEUWS- Dinsdagavond overleed een tweede persoon aan de gevolgen van Covid-19 in Suriname. Dikke vrouwen makkelijk slank met LC- methode van Constantin, zeggen wetenschappers….